BENDRUOMENĖS SUSITIKIMAS

Vasario 26 dieną įvyko Širvintų parapijos bendruomenės narių susitikimas. Susitikimo metu kun. Adamas Adukovskis (Adam Adukowski) aptarė Švč. Sakramento adoracijos svarbą. Kalbėjomės apie tikėjimo dovaną, maldą, išmaldą, pasninką, Gavėnios tylos svarbą. Kun. Adamas pabrėžė Kryžiaus kelio ir Kristaus kančios prasmę šiuolaikiniam žmogui. Labai džiaugiamės, jog vėl pradėjo veikti maldos grupė Motinos maldoje, kurios globėja yra Šv. Filomena. Verta pabrėžti, jog Šv. Filomenos paveikslas yra vienintelis Lietuvoje, ir jis yra Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje! Norime priminti, jog Gavėnios laikotarpiu kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį vyksta visos dienos Švč. Sakramento Adoracija (nuo 10:30 val. iki 18:00 val.). Kviečiame visus norinčius tyloje pabūti su Jėzumi Kristumi…