PELENŲ DIENA (vasario 22d)

Pelenų dieną (vasario 22 d.) Šv. Mišios aukojamos 10 ir 18 val. Pelenų diena – gavėnios pradžia. Pradedame 40 dienų kelionę per dykumą kaip Kristus prisikėlimo link. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis žmogaus nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija. Pelenų dieną tikintiesiems privalomas pasninkas. „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19).