Kryžiaus Kelias

Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje apmąstomas Gavėnios metu penktadieniais 17 val. ir sekmadieniais 13 val. Kryžiaus kelias suprantamas širdimi, vidujai einant jį kartu su Jėzumi. Tai ne tik didis vidinio brendimo ir gilinimosi dokumentas, bet ir tikra vidinio dvasinio gyvenimo bei paguodos mokykla. Kryžiaus kelias – ir sąžinės tyrimo mokykla, atsivertimo, vidinio pasikeitimo ir kentėjimo kartu su Jėzumi mokykla. Ne kaip tiesiog sentimentalus jausmas, bet kaip beldimasis į sielą, sielos budinimas, raginantis pažinti save ir būti geresniam (https://www.bernardinai.lt/kryziaus-kelias/)