“Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų”

„Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1,14)

Sveikiname sulaukus Šv. Kalėdų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo.

Šv. Kalėdų rytą visus į Šv. Mišias susirinkusius parapijiečius pasveikino ir Šv. Mišias aukojo dekanas Leonas Klimas. Iškilmingai pašventinta prakartėlė. Dekanas nuoširdžiai dėkojo visai bendruomenei už paaukotą laiką ir sutelktas bendruomenės pastangas kuriant ir įrengiant prakartėlę. Taip pat padėkojo visiems aukojantiems ir savo tarnyste prisidedantiems prie bažnyčios išlaikymo ir puoselėjimo.

Palaimintų švenčių visiems.