Įvilktuvės

2022 m. gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventėje, Vilniaus kunigų seminarijoje sutaną apsivilko trečio kurso seminaristas Audrius Sargelis iš Kaišiadorių vyskupijos Širvintų dekanato Bagaslaviškio parapijos. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Iškilmėse giedojo jungtinis Širvintų, Paparčių ir Žaslių parapijų vokalinis ansamblis ,,Cantate Domino”, kuriam vadovauja Dailius Kavalevskis.

Meldžiame Audriui Sargeliui Dievo palaimos, Švč. Mergelės Marijos globos sekant Kristumi.