ADVENTO REKOLEKCIJOS SU MISIONIERIUMI KUN. KASTYČIU KAZIU ŠULČIUMI

Trečiąjį Advento sekmadienį, Bažnyčios tradiciškai, lotyniškai, vadinamas Gaudete, arba Džiaugsmo, sekmadieniu, mūsų parapijoje viešėjo ir rekolekcijas vedė misionierius kun. Kastytis Kazys Šulčius iš Almatos Romos Katalikų Švč. Trejybės vyskupijos, Žarkento Romos Katalikų Marijos – Kankinių Karalienės parapijos. Bendruomenės nariai turėjo galimybę ne tik atlikti išpažintį, išgirsti homiliją apie misijas Kazachstane, iššūkius, su kuriais susiduria misionieriai, bet ir auka prisidėti prie misijų Kazachstane.

„Malda – tai svarbiausia Dievo tautos parama misionieriams. Šiandien gera proga savęs paklausti: ar aš meldžiuosi už misionierius? Ar meldžiuosi už tuos, kurie tolimose šalyse skelbia ir liudija Dievo žodį? Pagalvokime“. (Popiežius Pranciškus)