Advento laikotarpiui besiruošianti bendruomenė

Pirmąjį Advento sekmadienį, Bažnyčioje įžengiame į naujus liturginius metus. Šio laikotarpio simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis, įkvepia mus trumpiausių dienų ir ilgiausių naktų metu budėti ir laukti Viešpaties atėjimo.

Mūsų bažnyčią nuostabiu advento vainiku papuošė Širvintų parapijos jaunimas. Smagu, kad į pagalbą jaunimui suskubo ir kiti parapijos bendruomenės nariai ir su didžiuliu entuziazmu rūpinasi Bažnyčios tvarka, altorių puošimu.

Esame dėkingi kun. Adamui Adukovskiui (Adam Adukowski) už techninius sprendimus ir pagalbą, kurios dėka pavyko įgyvendinti advento vainiko kompoziciją.

Dalinamės advento vainiko pynimo dirbtuvėse akimirkomis