RAROTINĖS MIŠIOS ŽVAKIŲ ŠVIESOJE


Ateinančias keturias Advento savaites kviečiame ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui – dalyvaujant rytmetinėse Rarotinėse Mišiose su degančiomis žvakėmis rankose. Rarotinės Mišios mūsų bažnyčioje vyks kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki šeštadienio, 6:30 val. ryte.

KAS YRA RAROTINĖS MIŠIOS? Tai šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei. Šis pavadinimas kilo iš pamaldų metu skambančios „Rorate cœli“ („Rasokite dangūs“) giesmės. Rarotos visuomet švenčiamos ryte, prieš patekant saulei. Jų metu uždegama žvakė simbolizuoja patekančios saulės – Išganytojo, kaip pasaulio šviesos – atėjimo laukimą.

KAIP ATRODO RAROTINĖS MIŠIOS? Rarotų pagrindą sudaro „Švč. Mergelės Marijos valandos“ – giesmės ir maldos, garbinančios Mariją ir aukštinančios Nekaltąjį Prasidėjimą. Rarotinės mišios vyksta žvakių šviesoje. Kartu yra uždegama rarotinė žvakė, kuri mums primena Mariją, nes Ji kaip Aušra, prieš pasaulio šviesos – Jėzaus Kristaus atėjimą.

Adventas – visada ypatingas metas. Kviečiame jį išgyventi jungiantis į bendrą maldą ir kartu giedant iš amžių glūdumos aidinčias Rarotų giesmes.