Kelionė į Lenkiją parapijos vaikų ir jaunimo chorą dvasiškai praturtino

Liepos 10 d. Širvintų parapijos vaikų ir jaunimo choras „Mykoliukai“, ansamblis „Cantate Domino“ su palaikymo komanda vykome į Lenkiją. Lydimi kun. vikaro Adomo Adukowskio, pirmiausiai vykome į Smalėnus . Labai šiltai mus priėmė lietuvių bendruomenė. Giedojome Šv. Mišiose, o po jų buvome pavaišinti labai skaniais pietumis. Aplankėme nuostabaus grožio Vygrių vienuolyną, kuriame lankėsi Popiežius Jonas Paulius II. Šventas sekmadienis tęsėsi Seiniuose, ten irgi giedojome ir bendravome su lietuvių bendruomene. Grįžome vėl į Smalėnus, kur kartu su lietuvių bendruomene smagiai praleidome vakarą – šokome, dainavome lietuvių liaudies dainas.

Pirmadienį keliavome į vaikų ir suaugusiųjų svajonių pramogų miestą – „Energylandią“. Tai didžiausias pramogų parkas Lenkijoje, užimantis 35 ha. Neįmanoma žodžiais apsakyti, kokį džiaugsmą ten patiria kiekvienas vaikas ir netgi suaugusieji. Atrakcionai ir kitos pramogos, užburiančios spalvos, pasakų personažai… Diena čia prabėga kaip viena akimirka. Praleidome čia visą dieną. Neapsakomi įspūdžiai ir emocijos. Maži ir dideli, pavargę, bet laimingi išvykome į kitą mūsų kelionės tikslą – Zakopanę. Dar vienas rojaus kampelis. Apsistojome svečių viloje.

Trečioji diena prasidėjo kalnuose su lietumi. Kalnuose oras labai permainingas. Bet mums lietus nebaisus. Keltuvu kilome į 2 km aukštį. Tik tas, kas nebuvo kalnuose, negali suprasti, kas yra kalnai. Ir tik tas, kas nors kartą buvo kalnuose, nori ir vėl sugrįžti. Meldėmės nuostabioje Fatimos Šv. Dievo Motinos bažnyčioje, giedojome per Šv. Mišias Nekaltosios Marijos širdies koplyčioje. Meldėmės širdies intencijomis ir, žinoma, už mūsų parapijos žmones, kunigus, klieriką. O vakarą vainikavo poilsis vandens pramogų parke.

Ketvirtos dienos pradžia nuteikė apmąstymams. Vykome į Aušvicą – didžiausią koncentracijos stovyklą, įkurtą nacių okupuotoje Lenkijoje. Skausmas, liūdesys ir mintys… tokios istorijos negalima užmiršti. Žmonija turėtų išmokti skaudžią pamoką.

Antra dienos pusė. ČENSTACHAVA – didžiausia dvasingumo vieta Lenkijoje. Per metus šią stebuklais garsėjančią šventovę aplanko apie 4 milijonus piligrimų iš viso pasaulio. Kaip sunku aprašyti apnykusias mintis Aušvice, taip sunku perteikti Čenstachavoje patirtus įspūdžius. Tai reikia išgyventi kiekvienam asmeniškai.

Mūsų kelionė ėjo į pabaigą. Baigiasi. Buvo smagu, šilta, paaugom dvasiškai. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios kelionės paremdami mus ir melsdamiesi už mus. Ačiū parapijos klebonui L. Klimui už tai, kad visada mus palaiko ir paremia. Ačiū mūsų vikarui kun. Adomui Adukowskiui, nes jo dėka ši kelionė įvyko.

Širvintų parapijos vaikų ir jaunimo choro „Mykoliukai“ ir ansamblio „Cantate Domino“ informacija