Sutvirtinimo sakramento šventė – brandaus tikėjimo link

Šventoji Dvasia gegužės 22 d. suvienijo didelį būrį širvintiškių sutvirtinamųjų ir parapijiečių. Savo atvykimu šventę praturtino J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas palaimindamas ir suteikdamas jaunimui ir suaugusiems Sutvirtinimo sakramentą.

Sakydamas pamokslą, J.E. vyskupas Jonas Ivanauskas ragino savo tikėjimo kelionę neužbaigti Sutvirtinimo sakramentu. „Nors besiruošdami išgyvenote tikybos mokytojos Nomedos netektį, tačiau tikiu, kad išliks jos pasėtas tikėjimo grūdelis. Linkiu, kad Šventoji Dvasia pakviestų uoliau ateiti į Bažnyčią ir įkvėptų atrasti tarnystę bendruomenėje“, – kalbėjo Jo Ekscelencija. Taip pat vyskupas Jonas Ivanauskas jaunimą kvietė rugpjūčio 14 d. apsilankyti Pivašiūnų šventovėje, kur bus aukojamos šv. Mišios už jaunimą, o po jų savo tikėjimo kelione dalinsis virtuvės šefas italas Gian Luca Demarco.

Po šventės iškilmės sutvirtinamieji išsakė padėkos žodžius J.E. vyskupui Jonui Ivanauskui, prašydami maldos ir užtarimo pas Dievą, dėkojo katechetui Antanui, kunigui Adamui, iškilmingai giedojusiems vaikų ir jaunimo chorui „Mykoliukai“ ir R. Blusevičienei, V. Jankauskaitei, J. Šniurevičienei, D. Kavalevskiui, S. Kirtikliui, V. Zujui.

Testiprina šv. Dvasia sutvirtinamuosius puoselėti per Sutvirtinimo sakramentą gautas dovanas-malones!

Širvintų parapijos informacija

Sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkos: