Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje

Antrasis šio mėnesio sekmadienis, gegužės 15 d., bažnyčioje vėl džiugino vaikų, tėvų ir svečių šurmuliu. Simboliška, kad šventė vyko per tarptautinę šeimos dieną. Prie tikinčiųjų bendruomenės prisijungė dar 29 vaikai, pirmą kartą susitikę su Jėzumi Kristumi.

Šiai šventei vaikai ruošėsi visus metus: lankė šv. Mišias, Pirmosios šv. Komunijos katechezes, mokėsi, kaip reikia eiti išpažinties.

Parapijos bendruomenė, dekanas ir katechetai džiaugiasi naujais prisijungusiais nariais.

Šventės akimirkos: