Pirmasis vaikų susitikimas su Jėzumi

Šiemet, kaip ir kasmet Širvintų bažnyčia pasipuošė baltai. Gegužės 8 dieną trisdešimt trys širdelės pirmą kartą susitiko su Jėzumi. Tai labai svarbi ir atsakomybe pulsuojanti akimirka: vaikai įsipareigoja gilinti ir puoselėti savo tikėjimo tiesas, tikėjimą, o tėvai ir bendruomenė – padėti vaikams įgyvendinti Pirmosios šv. Komunijos pasiryžimą – gyventi su Kristumi.

Šią svarbią dieną šv. Mišias iškilmingai aukojo klebonas L. Klimas, išpažinčių klausėsi kunigas Adam Adukowski. Bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ šlovino Dievą giesmėmis. Už vaikus meldėsi ir jų tėveliai su kviestiniais svečiais.

Vaikus pirmajai šv. Komunijai ruošė katechetai Renata Blusevičienė ir Dailius Kavalevskis.

Šventės akimirkos: