Gyvojo Rožinio sambūris – padėka Dievui už tikėjimo dovaną

Gegužės 17 d. Marijos radijo klausytojai drauge meldėsi rožinį ir šventė šv. Mišias per tiesioginę transliaciją iš Širvintų bažnyčios. Tądien Širvintų bažnyčioje susibūrė dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariai iš įvairių rajono parapijų. Sambūris prasidėjo rožinio malda, po to sekė šv. Mišios, kurias aukojo kun. A. Ananis, M. Talutis, L. Klimas.

Pasak Musninkų parapijos klebono Mariaus Talučio, Gyvojo Rožinio nariai pažįstą maldos skonį, o Viešpats per jų susibūrimą kalba apie didžius savo darbus.

„Lai ši bendrystė mus sujungia dėkoti Dievui už tikėjimo dovaną“, – kalbėjo kunigas M. Talutis.

Kunigas A. Ananis po šv. Mišių ragino vieniems už kitus melstis, o Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta priminė apie baigiamąjį Dvasinio įvaikinimo renginį, kuris vyks birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje. Mūsų parapijoje Dvasiniam įvaikinimui pasišventė 47 asmenys.

Sambūrio akimirkos: