Kas, jeigu ne MES!

Kas, jeigu ne MES, melsis už taiką pasaulyje!..

Kas, jeigu ne MES, kvies visus geros valios žmones ir MALDA solidarizuotis su ukrainiečiais…

Esame atsakingi ne tik už save, bet ir už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje.

Kviečiame visus Širvintų parapijos tikinčiuosius kiekvieną gavėnios penktadienį, nuo kovo 4 d., 17.15 val., ir sekmadieniais, po Sumos šv. Mišių, bažnyčioje eiti Kryžiaus kelią už taiką Ukrainoje.

Taip pat kiekvieną dieną, 21 val., raginame melstis Dievo gailestingumo vainikėlį. Žinoma, būtų labai kilnu, kai kiekvienas prisijungtume mums įprasta malda, pavyzdžiui, kalbėdami Rožinio maldą ar maldą už taiką: Tikiu Dievą Tėvą ir 7 poterius (Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui Tėvui).

MALDA tebūna mūsų taikos ginklu!

Telaimina Jus ir Ukrainą Dievas!