Gyvojo Rožinio veikla

Suminkštink išdžiūvusias širdis,

sustiprink netvirtas,

sugraudink užkietėjusias,

nusausink užpelkėjusias,

sušildyk atšalusias,

gelbėk žūstančias.

(Nathalie Nabert „Kartūzų maldos“)

Šiomis mintimis noriu pradėti pasakojimą apie Širvintų parapijos Gyvojo Rožinio (toliau GR) draugiją. Rožančiaus malda plaukia iš širdies, vienija jos narius trokštančius gyventi su Jėzumi.

Mūsų GR draugiją sudaro 60 žmonių, kurie meldžiasi namuose Gyvojo Rožinio maldą. Yra 3 GR grupės. Kiekvieną jų sudaro 20 narių. Melsdamiesi apimame 4 rožančiaus dalis: džiaugsmo, šviesos, skausmo, garbės. Kiekvienas narys turi jam skirtą Rožančiaus dalį ir slėpinį. Intencijas semiamės iš Kaišiadorių vyskupijos GR draugijos leidinio „Gyvasis“.

2021 m. spalio 11 d., per Širvintų bažnyčioje įvykusią mūsų dekanato dieną, Kaišiadorių vyskupijos GR draugijos vadovė Jolanta Felicija Celešienė pakvietė GR narius ir kitus parapijiečius naujam maldos įsipareigojimui – dvasinio įsivaizduojamo vaikelio įvaikinimui.

GR nariai meldžiasi bažnyčioje prieš šv. Mišias: pirmadieniais–šeštadieniais 17 val., o sekmadieniais 9 ir 11 val. Malda lydi kasdien. Ketvirtadieniais meldžiamės už mūsų parapijos ganytojus, o penktadieniais – už mirusiuosius. Kitomis savaitės dienomis meldžiamės už sveikatą, šeimas, asmeninėmis intencijomis.

Kasmet vykstame į didžiuosius Žolinės atlaidus Pivašiūnuose. Meldžiamės prie stebuklingo Dievo Motinos su kūdikėliu paveikslo. Aplankome didžiuosius švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje.

GR veikla prasminga ne tik jos nariams, bet ir visos parapijos tikintiesiems. Todėl kviečiu visus norinčius dalyvauti šioje gražioje ir nuoširdžioje GR maldoje.

Širvintų parapijos GR vadovė Zita Garbatavičiūtė