Pirmasis sinodo kelio susitikimas „Kelionės bendrakeleiviai“

Širvintų parapijoje prasidėjo pirmieji sinodo kelio susitikimai. Pirmąjį susitikimą suorganizavo vaikų choras „Mykoliukai“ gruodžio 18 d.. Antrasis įvyko Širvintų bažnyčioje, gruodžio 19 d., po vakarinių šv. Mišių. Susitikimo metu parapijiečiai kalbėjosi, ar parapija / bendruomenė yra vieta, kur auga jų tikėjimas ir kodėl? Ar lanko organizuojamas veiklas, yra organizacijų – Gyvojo rožinio, Šeimos centro, Carito, choro, maldos grupių – nariai, gal skaito Šventąjį Raštą, nagrinėja kunigo pamokslus. Aptarė, kaip gilina savo tikėjimą, kur ieško ir kas padeda atrasti atsakymus į iškylančius tikėjimo klausimus, kaip prisideda prie parapijos veiklos. Įdomu buvo sužinoti, kokia yra parapijiečių svajonių Bažnyčia, kas yra atsakingas už ją? Susitikimo dalyviai įvardino, kokios grupės, asmenys yra Bažnyčios paribyje.

Nors susitikime dalyvavo nedaug parapijiečių, tačiau pokalbis buvo labai kokybiškas ir produktyvus. Dalyviai suprato ir pripažino, kad kiekvienas iš mūsų esame atsakingi už savo Bažnyčios kūrimą ir puoselėjimą.

Sausio mėnesį bus organizuojamas antrasis sinodo kelio susitikimas tema – „Klausytis ir kalbėti“. Drąsiname dalyvauti ir kartu eiti sinodo keliu!

„Mykoliukų“ susitikimas
Parapijiečių susitikimas

Širvintų parapijos informacija

UncategorizedPermalink

Comments are closed.