Šv. arkangelo Mykolo atlaidai – šventė bendruomenei

Šv. arkangelo Mykolo atlaidų akimirka

Kasmetiniai šv. arkangelo Mykolo atlaidai šiemet buvo labai laukiami tikinčiųjų bendruomenės. Pavergę nuo vienatvės, aktyvūs bendruomenės nariai pasiūlė suburti bendruomenę ne tik prie Dievo stalo, bet ir su trenksmu pašėlti per agapę. Tik viskas iš pradžių…

Šv. Mišias širvintiškiai šventė drauge su Kauno kunigų seminarijos seminaristais ir jų dvasios tėvu jėzuitu Stasiu Kazėnu. Smagu priimti svečius, jų pasiklausyti, pajusti gaivų tikėjimo skelbimo dvelksmą. Svečio pamokslo susidomėję klausėsi procesijai baltai pasipuošusios mergaitės, suaugę vyrai, moterys, pasidabinusios išskirtiniais procesijos drabužiais, kiti parapijiečiai, bažnyčios ekonominės tarybos nariai, rajono merė irgi rado minutėlę svečio pasiklausyti. Skambiais balsais Dievą garbino Širvintų kultūros centro mišrus kamerinis choras „Navis“, Širvintų choras „Dermė“, Širvintų parapijos choristai.

Dekano kun. L. Klimo padėkos svečiams, rajono merei, ekonominės tarybos atstovų N. Didžiokienės ir V. Matulio padėkos svečiui dvasios tėvui jėzuitui S. Kazėnui, mūsų parapijos kunigams dekanui L. Klimui ir A. Adukowski buvo palydėtos plojimais per visą bažnyčią.

Lauktos agapės nuotaiką palaikė Avižonių kapela. Parapijiečiai savo pastangomis ir padedant restorano vedėjai A. Kaminskienei suruošė stalą visiems šv. Mišių dalyviams. Šokiais, gera nuotaika, pokalbiais parapijiečiai užbaigė šv. arkangelo Mykolo atlaidus.

Atlaidų nuotraukos iš Neringos Kazlauskienės, Dalios Kunevičienės ir Nomedos Drazdienės feisbukų paskyrų:

UncategorizedPermalink

Comments are closed.