INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI

Gerb. ketvirtų klasių mokinių tėveliai,
2021–2022 mokslo metais jūsų vaikai (globotiniai), Jums pageidaujant, galės ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Tam, kad jūsų vaikai (globotiniai) būtų ruošiami minėtiems sakramentams, reikia parašyti prašymą (laisva forma) Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui ir nurodyti, kad norite jog jūsų vaikas (globotinis) būtų ruošiamas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Prašyme taip pat turi būti nurodyta:

 1. Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė.
 2. Jūsų vaiko (globotinio) vardas, pavardė.
 3. Gyvenamoji vieta.
 4. Vieno iš tėvų (globėjų) kontaktinis telefonas.
 5. Vaiko telefono numeris.
 6. Vaiko elektroninio pašto adresas, jeigu reikėtų mokytis nuotoliniu būdu (arba vieno iš tėvų, jeigu vaikas neturi elektroninio pašto).
 7. Gimimo data.
 8. Klasė, kurioje mokosi.
 9. Kartu su prašymu reikia pristatyti nukopijuotą Krikšto sakramentą liudijantį dokumentą.
  Prašymus paduokite tikybos mokytojoms arba klasės mokytojai.
  Registracija vyks iki rugsėjo 24 d.
  Susirinkimas, kurio metu bus suteikta visa informacija dėl ruošimosi Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, vyks bažnyčioje 2021 m. spalio 10 d. po 12.00 val. Šv. Mišių.

Informacija teikiama telefonu 8 686 01 963 (tikybos mokytoja Renata).


Pagarbiai

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas

UncategorizedPermalink

Comments are closed.