Šeimų susitikimas Dievo veikimo tema

Rugpjūčio 8 dieną, po sekmadienio vakarinių Šv. Mišių šeimos susirinko bendrystei. Pastiprinę sielas malda, vienijomės Agapėje. Klebonijos kieme keptas šašlykas vienijo Bažnyčios patarnautojus, giesmininkus, Šeimos centro šeimas ir parapijos jaunimo atstovus. Vaikai po ramaus buvimo Šv. Mišių aukoje, galėjo pabėgioti, pažaisti, krykštaudami visiems priminti nerūpestingą vaikystės džiaugsmą. Lengvo lietučio pagąsdinti sugužėję į parapijos salę dalyvavome kun. vikaro Adomo mokyme apie Dievo veikimą, žiūrėjome filmo ištrauką, reflektavome, buvo atsakyta į iškilusius klausimus. Dėkojame Viešpačiui už tokį turiningą ir prasmingą sekmadienio vakarą.

Nomeda Drazdienė, vyr. tikybos mokytoja

Susitikimo akimirkos:

UncategorizedPermalink

Comments are closed.