Už gydymą sumokėta stikline pieno

Širvintų bažnyčioje liepos 18 d. vykę Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai išsiskyrė Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedros dekano prelato kanauninko Vytauto Gustaičio pamokslu ir padėkomis bažnyčios rėmėjams.

Kelias savaites trukęs alinantis karštis nesutrukdė Širvintų parapijos tikintiesiems ateiti ir švęsti titulinių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidų. Jau yra įprasta, kad per atlaidus šv. Mišias koncelebruoja kunigas svečias. Šiemet tikintieji turėjo progą susipažinti su Vilkaviškio katedros statytoju dekanu prelatu kanauninku Vytautu Gustaičiu. Pasak dekano L. Klimo, svečias yra vienas iš pirmųjų jo mokytojų. Jau nuo šv. Mišių pradžios intrigavo dvasininko asmenybė, gražus balsas, nuoširdus bendravimas su tikinčiaisiais.

Sakydamas pamokslą, prelatas kanauninkas iškėlė filosofinį klausimą, kuo atsimokama už gerumą. Jis priminė vieno jauno studento, norėjusio tapti gydytoju, istoriją: „Jaunuolis labai vargingai gyveno ir studijoms pinigų užsidirbdavo dirbdamas įvairius papildomus darbus, – pradėjo pasakojimą prelatas Vytautas Gustaitis. – Vieną dieną, kęsdamas alkį, užsuko į svetimus namus išmaldos. Išvydęs gražią namų šeimininkų dukrą, vaikinas neteko žado ir išdrįso paprašyti tik stiklinės vandens. Mergina, užuot atnešusi vandens, padavė jam stiklinę pieno, nes suprato, jog vaikinas alkanas. Jaunuolis su dėkingumu išgėrė pieną. Norėjau susimokėti, nors kišenėse vėjai švilpė, tačiau mergina atsisakė užmokesčio, nes mamos yra išmokyta daryti gera. Tąkart jaunuolių keliai išsiskyrė.

Vaikinas tapo garsiu gydytoju, o mergaitė išaugo dailia moterimi. Tik dabar kažkada susitikę jaunuoliai pasikeitė vietomis: jis – garsus ir turtingas, ji – neturtinga ir ligota.

Po daugelio metų į gydytojo rankas pateko sunkiai serganti moteris. Jos žibančios akys gydytojui priminė kažkada sutikta dosnią mergaitę. Gydytojas dėjo visas pastangas, kad moteris būtų pagydyta. Po ilgo gydymo laikotarpio, moteris pasveiko. Beliko susimokėti už ligoninės paslaugas. Su nerimu laukė sąskaitos, nes neturėjo nė skatiko už gydymą apmokėti. Pažvelgusi į sąskaitą, jį rado užrašą: „Už jūsų gydymą jau sumokėta stikline pieno“.“

Prasmingą pamokslą sekė maldos, choristų giesmės, vėliau procesija. Šv. Mišias vainikavo dekano L. Klimo rūpesčiu užsakyti popiežiaus Pranciškaus palaiminimai bažnyčios rėmėjams: Romui ir Stasei Pavasariams, Vladui ir Eglei Kojaloms, Nijolei Didžiokienei, Vytautui ir Vidai Matuliams, restauratoriams Viktor ir Lusija Damanski. Padėkos įteiktos prelatui kanauninkui Vytautui Gustaičiui, Šeimos centro vadovei Neringai Kazlauskienei ir jos vyrui, Krikštėnų seselėms.

UncategorizedPermalink

Comments are closed.