Pirmą kartą susitikti su Kristumi pandemija nesutrukdė

2021 m. gegužės mėnesio tris sekmadienius bažnyčios šventorius klegėjo nuo vaikų balsų. Gegužės 16, 23 ir 30 d. Pirmąją Komuniją priėmė 69 vaikai ir vienas suaugęs asmuo.

Pirmosios Komunijos išvakarėse vaikai atliko pirmąją išpažintį. Anot jų, labai jaudinosi, buvo nedrąsu išsakyti savo vaikiškas nuodėmes. Po išpažinties vienas kitam antrino, kad jautėsi lyg būtų kas akmenį nuo širdies nuritinęs.

Per Pirmosios Komunijos šventę vaikai ir tėveliai su jauduliu laukė pirmojo susitikimo su Kristumi ir pritardami vaikų choreliui „Mykoliukai“ giedojo giesmes.

Po šv. Mišių vaikams buvo įteikti Pirmosios Komunijos pažymėjimai. Tėveliai padėkojo dekanui kun. L. Klimui, katechetams R. Blusevičienei, D. Kovalevskiui ir L. Kirtiklienei už rūpestį mokant vaikus.

Mieli vaikai ir tėveliai, lai Jėzus paverčia jus savo meilės ir taikos instrumentu!

Vaikų chorelis „Mykoliukai“ (vad. D. Kovalevskis ir R. Blusevičienė)

UncategorizedPermalink

Comments are closed.