Parapijos Jaunimo advento rekolekcijos Punske

„Ateik, Jėzau, ateik!“ – aš ne tik stebiu, kaip TU, JĖZAU, ateini į pasaulį, bet ir įsileidžiu TAVE į savo širdį asmeniškam susitikimui.

2013 metų gruodžio 20 – 21 dienomis Širvintų parapijos jaunimas dalyvavo ypatingame susikaupimo laikotarpyje, atitrūko nuo įprastinės veiklos, savo mokslų, darbų ir visą laiką skyrė DIEVUI ir sau – bendravimui su JUO. Dvylika jaunuolių iš Širvintų važiavo į Punsko miestelį Lenkijoje. Mus priėmė Punsko parapijos žmonės, globojo parapijos vikaras kun. Marius Talutis. Rekolekcijų metu jaunimas klausėsi katechezės, meldėsi Rožinį, giedojo Dievo Tautos liturgines valandas, dirbo grupelėse, turėjo apmąstymų laiką. Vakare visi kalbėjosi apie prabėgusius metus, bendruomenės džiaugsmus ir sunkumus, apie ateinantį laiką ir naują pradžią tikėjimo kelionėje ir bendruomenės gyvenime. Antrosios rekolekcijos dienos rytą jaunimas aplankė Seinų Švč. Mergelės Marijos baziliką, Antano Baranausko kapą. Po pietų visi kartu ir kiekvienas asmeniškai ruošėsi Susitaikymo sakramentui, atliko Išpažintį ir priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą. Šis laikas padėjo tinkamai pasiruošti Jėzaus gimimo šventei, sustiprino, įkvėpė tolesnėms tarnystėms ir misijoms.

Ačiū visiems geriesiems Punsko žmonėms už svetingą ir šiltą priėmimą! Užsimezgusi draugystė su punskiečiais tęsis ir toliau. Laukiame kitų sutikimų!

Dalyvių liudijimai:

Rekolekcijos Punske man buvo lyg artėjimas prie Kristaus be nuodėmės, pasiruošimas Jo gimimui, gimimui iš naujo ir mūsų širdyse, nes kaskart atiduodami savo nuodėmės mes iš naujo grįžtame prie gyvojo Dievo Sūnaus.. Jis nereikalauja iš mūsų daug, jis tik nori, kad mes jam „atiduotume savo nuodėmės“. Tai buvo susikaupimo ir kartu vienas kito pažinimo kelionė, mes net nenumanėme, kad esame tokie panašūs ir kad Viešpats suvedė mus, kad vienas kitą globotume.

***

Gruodžio 20 d. atvykome į Punską, kur 16.00 vietos laiku, buvo aukojamos mišios lietuvių kalba. Po mišių mus palydėjo vienas iš jaunuolių, parodė, kur bus mūsų bendrabutis, vieta, kurioje nakvosime, buvo šilta ir patogu. Į rekolekcijas keliavau su noru ir tikėjimu, kad kažkas pasikeis, laukdamas Dievo pagalbos, gal net patarimo. Ilga kelionė prasidėjo tuo, kad tai buvo ir pirmasis išvykimas į kitą šalį, bet Punskas neleido pasijusti kitur, oras, žmonės, kalba, kurią girdėjau, leido jaustis, kaip Lietuvoje. Graži ir didelė bažnyčia, o dar apsilankymas Seinuose, kur buvome prie Baranausko kapo ir Katedroje. Įdomu buvo ir tai, kad mačiau ne mažai lietuvių. Labiausiai Dievo veikimą pajutau penktadienį, 20 d. vakare. Ši kelionė – rekolekcijos, mane dar labiau suartino su Jaunimu – mano draugais.

***

Kiekviena kelionė būna atradimų metas. Šį kartą ne išimtis. Prisiminimų daug. Nauja vieta, įdomūs žmonės, išpažintis, buvimas kartu. Atrodo pažinojau savo draugus, o pasirodo tiek yra dalykų, kurių nežinojau. Taip pat ir apie mano tikėjimą.. ir vėl atradau naujų dalykų, kuriuos man parodė Dievas. Man ši kelionė – draugystės atnaujinimas ir su mano draugais ir su Jėzumi.

UncategorizedPermalink

Comments are closed.