Šventė parapijos globos namuose

SU TARPTAUTINE PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA!

Pasipuošę lapais ąžuolų, draugai,
Švęskit rudeninę šventę.
Jei gyvenimas toks trumpas, tai linksmai
Reikia jis gyventi. (Vytautas Mačernis „Rudens sonetai“)

Širvintų parapijos globos namų gyventojai taip ir daro: neleidžia sau nuobodžiauti ir tuščiai leisti laiką. Ne taip seniai, pavasarį, paminėjome pavasario šventę, prisistatydami visuomenei, vaišindamiesi bulviniais blynais, muzikuodami.

Spalio 1-ąją, mūsų globos namuose vyko dar viena šventė, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Šios šventės istorija ne tokia sena: 1990 m. gruodžio 14 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena, kuria skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.

Jau po pietų, mūsų namelių kieman prigūžėjo daugybė svečių: dekanas Leonas Klimas, vikaras kunigas Marius Talutis, Anciūnų kaimo kapela, ponia Ona Lalienė su savo vaikais ir jų augintinis ponis Dakaras, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro gyventojai, darbuotojai, Dienos socialinės globos padalinio lankytojai, Širvintų parapijos jaunimas, ir mes, Širvintų parapijos globos namų gyventojai bei darbuotojai.

Pirmiausia visiems svečiams buvo pristatytas ponis Dakaras, kurį visada mielai atveža ponia O. Lalienė iš savo ūkio. Kiekvienas galėjo paglostyti, pakalbinti, pasidžiaugti poniu Dakaru, o norintieji ir pajodinėti. Tad poniui teko sukti ratą po rato, kol visi smagiai papramogavo. Šventės vinimi tapo Anciūnų kaimo kapela ir jos tranki, smagi muzika, kad tūlas jaunystę prisiminė: kojos, nors sunkiai, bet kilnojosi ir šokti norėjosi. Muzikantai ir dainininkai negailėjo nei balsų, nei instrumentų, skambėjo visi mūsų nameliai nuo puikios liaudiškos polkutės, romanso ir valso garsų. O kur dar gausi prizais loterija. Na, o kokia šventė be vaišių, jų taip pat netrūko. Ne vienas, valgydamas mūsų šeimininkių pagamintą plovą ar iškeptą pyragą, gerdamas žolelių arbatą vos liežuvio nenurijo.

Šventės metu gerbiamasis dekanas Leonas Klimas tarė dvasingą sveikinimo ir padėkos žodį šventės dalyviams, visiems linkėjo Dievo palaimos, sveikatos, gražių metų. Globos namų valdytojas Sigitas Kirtiklis padėkojo ir įteikė gėlių mūsų geradarėms: Irenai Snitkienei, kuri, paskatinta vikaro kunigo Mariaus Talučio, lanko mūsų globos namų gyventojus, atneša įvairių vaišių, net numezgė kojinių bei Domicelei Meilūnienei už nuolatinį rūpestį mūsų šukuosenomis. Mums, parapijos globos namų gyventojams, labai  patinka bendrauti, tad džiaugiamės kiekvienu svečiu ir kviečiame visus Širvintų parapijos žmonių mus aplankyti, pasikalbėti, pasidalinti savo laisvu laiku.

Šventės ateina ir praeina, bet patirtas artumas, šiluma, dėmesys vienas kitam, smagios akimirkos išlieka ilgai. Ačiū dalyviams ir organizatoriams, svečiams ir viešnioms, o galvoje sukasi mintis: kada vėl bus nauja šventė?!

Širvintų parapijos globos namų gyventojai

Comments are closed.