Karališkių kaime pašventintas Kryžius

Rugpjūčio 9 d., sekmadienį, po šv. Mišių Zibalų bažnyčioje, Zibalų parapijos Karališkių kaime buvo pašventintas Kryžius. Jau seniai buvo kaime puoselėjama mintis, jog kaimas neturi kryžiaus ir derėtų jį pastatyti ir pašventinti, ypač artinantis Tikėjimo Metams, kuriuos pasitinkame kaip Popiežiaus duotą kvietimą išryškinti krikščioniškojo tikėjimo prasmę ir grožį. Kaimo centre stovintis Kryžius byloja apie žmonių tikėjimą, juos suvienija bendrai maldai. Kryžiaus pastatymu rūpinosi Felicija Aleknavičienė ir Algis Meškutavičius. Kryžiaus autorius medžio drožėjas Kęstutis Norušis.

Comments are closed.