Gyvojo Rožančiaus maldos grupei – 10 metų

Rugpjūčio 3 d., Širvintų parapijos Gyvojo Rožančiaus maldos grupė minėjo 10 metų gyvavimo sukaktį. Susitikimas prasidėjo parapijos namuose vikaro pranešimu-paaiškinimu apie Lietuvos vyskupų parengtą 2006 m. instrukciją apie atgailos ir pasninko laiką bei apie paklusnumo bažnytinei hierarchijai svarbą. Vėliau vyko Rožančiaus pamaldos ir šv. Mišių auka bažnyčioje. Sukakties minėjime dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožančiaus draugijos vadovė Jolanta Celešienė, taip pat Bagaslaviškio, Musninkų ir Kernavės Rožančiaus kalbėtojai. Po šv. Mišių ir pirmojo mėnesio penktadienio pamaldų įvyko šventinė vakarienė ir sveikinimai. Dalyviai ypač nuoširdžiai dėkojo Marytei Olšauskienei už jos pasiaukojančią tarnystę Gyvojo Rožančiaus draugijai.

Comments are closed.