Vyskupo vizitacijos fotoreportažas

Liepos 4 d. J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas drauge su generalvikaru monsinjoru Algirdu Jurevičiumi atliko kanoninę vizitaciją Širvintų parapijoje. Vyskupas aplankė parapijos teritorijoje veikiančias įstaigas, bendruomenes (savivaldybė, policija, ligoninė, švietimo centras, neįgaliųjų draugija, parapijos senelių globos namai, anoniminių alkoholikų klubas, žmonių su psichine negalia bendrija “Lemties bičiuliai”, socialinių paslaugų centras, vaikų dienos centras, ugniagesiai-gelbėtojai), aukojo šv. Mišias, susitiko su parapijos aktyviais tikinčiaisiais. Visos įstaigos, bendruomenės Ganytoją priėmė labai nuoširdžiai ir svetingai, džiugino betarpiškas ir atviras bendravimas. Vyskupą lydėjo parapijos klebonas Leonas Klimas, rajono meras Vincas Jasiukevičius, vikaras Marius Talutis, parapijos ekonominės tarybos narys ir globos namų direktorius Sigitas Kirtiklis, savivaldybės specialistė Laura Kirtiklienė.
Šv. Mišių homilijoje vyskupas aiškino Kalno pamokslo evangelijos ištrauką bei kalbėjo apie meilę artimui, apie būtinybę nusišypsoti kitiems ir pačiam sau. Po pamaldų vyko šventinė agapė su parapijiečiais bei vyskupą priėmusių įstaigų atstovais.
Liepos 8 d., sekmadienį, J.E. Kaišiadorių vyskupas atvyko teikti Sutvirtinimo sakramento ir iškilmingomis šventosiomis Mišiomis pabaigti kanoninę vizitaciją. Po šv. Mišių vyskupas pašventino Švč. Mergelės Marijos koplytstulpį Širvintų bažnyčios šventoriuje (autorius Juozas Kalinauskas).

Comments are closed.