Vyskupo vizitacija Širvintų parapijoje

J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas – naujasis Kaišiadorių vyskupas ordinaras liepos 4 ir 8 d. lankysis Širvintų parapijoje.
Liepos 4 d. (trečiadienis) – nuo ryto J.E. vyskupas aplankys Širvintų miesto svarbiausias įstaigas (ligoninė, globos namai, mokykla, dienos centrai), vakarop susitiks su parapijos ekonominės tarybos nariais bei parapijos aktyvu (Šeimos centras, katechetai, Gyvojo Rožinio nariai, jaunimas, ministrantai ir kt.). 18 val. – J.E. vyskupas aukos šv. Mišias. 

Liepos 8 d., (sekmadienis) 12 val. – J.E. vyskupas teiks Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunimui bei šio sakramento dar nepriėmusiems suaugusiesiems. 

Kviečiame visus dalyvauti susitikimuose su J.E. Vyskupu, ypač Eucharistijos šventime liepos 4 d. 18 val. ir liepos 8 d. 12 val. Kiekvienam norinčiajam eiti krikščioniškojo tikėjimo keliu labai svarbu pažinti ir klausyti Vyskupo – Kristaus, Gerojo Ganytojo, atstovo bendruomenėje. Vyskupas kasdien meldžiasi už mus, todėl leiskime jam pamatyti tuos, kuriuos lydi maldoje.

Comments are closed.