Šv. Barnabo šventė

Birželio 11 d. Širvintų parapijos jaunimas šventė šv. Barnabo – pagonių apaštalo šventę. Jaunimas šiai šventei švęsti sutvarkė, išplovė kapinių koplytėlę, papuošė altorių, paruošė koplyčią liturgijai. Šventė prasidėjo Rožančiaus malda prašant Mergelės Marijos pagalbos liudyti Kristų atsiliepiant į evangelizacijos uždavinį. Po Rožančiaus buvo aukojamos šv. Mišios už parapijos jaunimą. Po Eucharistijos vyko šventinė vakaronė Parapijos globos namų pievelėje.

Comments are closed.