Kviečiame į atlaidus!

Liepos 1 d., sekmadienį, Zibalų šv. Jurgio parapijos bažnyčioje bus švenčiami šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai.
Nuoširdžiai kviečiame atvykti ir dalyvauti šioje tikėjimo šventėje!
Atlaidus ves kunigas Povilas Narijauskas,
Vilniaus M.Romerio universiteto kapelionas.

Atlaidų pradžia 12 val.
Zibalų šv. Petro ir Povilo atlaidų pamaldose giedos Širvintų mišrus choras “DERMĖ” (vadovė Jurga Sarpauskienė)

Comments are closed.