Devintinės Zibaluose

Nuoširdžiai dėkojame Zibalų, Anciūnų, Levaniškio kaimų gyventojams bei Pirmosios Komunijos vaikų tėveliams už paruoštus Devintinių altorėlius. Dėkojame Anciūnų kapelos nariams, patarnautojams ir choristams už tarnystę procesijos metu.

Comments are closed.