Susitikimas dėl Jaunimo pastoracijos

Gegužės 12 d. Širvintų parapijos namuose įvyko pokalbis-diskusija dėl Jaunimo pastoracijos vykdymo Širvintų parapijoje. Dalyvavo Širvintų parapijos kunigai, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro vadovė ses. Jurgita Jagminaitė bei parapijos jaunimo atstovai. Klebono pavedimu Jaunimo veiklą parapijoje koordinuos teologijos studentė Laima Lekavičiūtė. Jaunimo centro vadovė pasidžiaugė Širvintų parapijos jaunimo veiklos įdirbiu bei paragino toliau tęsti veiką, sudaryti programą, pažadėjo pasidalinti metodinėmis priemonėmis.
Artimiausias Jaunimo renginys numatomas gegužės 26 d. – Sekminių vigilija.

Comments are closed.