Pirmieji…

Pirmasis mėnesio penktadienis – meldžiamės prašydami laimingos mirties malonės, kad iš šio pasaulio iškeliautume išsaugoję tikėjimą, panardinti Dievo Meilėje ir įsitvirtinę Amžinojo Gyvenimo viltyje. Šv. Margarita Alakok turėjo Viešpaties Jėzaus mistinį regėjimą, kuriame gavo Viešpaties pažadą, jog kiekvienas, kuris melsis 9 iš eilės pirmuosius mėnesio penktadienius – gaus laimingos mirties malonę, neiškeliaus iš šio pasaulio nesusitaikęs su Dievu ir artimaisiais. Pirmaisiais mėnesio penktadieniais labai svarbu atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, Pasiaukoti Švč. Jėzaus Širdžiai – sukalbant litaniją ir Atsilyginimo  maldą.

Pirmasis mėnesio šeštadienis – pasiaukojimo Nekalčiausios Mergelės Marijos Širdžiai diena. Po šv. Šv. Mišių skaitoma Marijos litanija bei pasiaukojimo malda.

Pirmasis mėnesio sekmadienis – nuo gegužės mėnesio iki spalio mėnesio pirmaisiais mėnesio sekmadieniais einama Eucharistinė procesija aplink bažnyčią.

Comments are closed.