Parapijos globos namų šventė

Apie senatvę dažnai mąstoma kaip apie neišvengiamą interesų, gyvenimo džiaugsmų ir galimybių siaurėjimo metą. Atrodytų, kad senatvė yra gruodo pakąsta lysvė, kurioje jokia gyvybė nebegali augti. Tačiau nevertėtų per anksti nurašyti senatvės sulaukusių žmonių gebėjimų, jų indėlio, siekiant šeimos, bendruomenės ir visuomenės gerovės. Anot popiežiaus Jono Pauliaus II, senatvė yra galutinis žmogiškosios brandos etapas ir Dievo palaiminimo ženklas.“ (Popiežius Jonas Paulius II iš „Laiško pagyvenusiems žmonėms“ 1999 m. spalio 1 d.).
Tokių minčių vedami Širvintų parapijos globos namai gegužės 21 d. suorganizavo šventinę popietę „Pabūkime kartu“. Ši šventė buvo skirta pabendrauti, prisistatyti visuomenės atstovams, atkreipti dėmesį į pagyvenusius žmones, globos namų gyventojus, užmegzti ryšius su Širvintų rajono savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų centru, Širvintų rajono neįgaliųjų draugija, visuomene.

Pirmadienio popietę į parapijos globos namų kiemelį atvyko daug garbių rajono svečių, tarp kurių buvo Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios kunigas vikaras M. Talutis, Širvintų rajono savivaldybės meras V. Jasiukevičius, Administracijos direktorė E. Davidavičienė, mero ir Administracijos direktoriaus pavaduotojai A. Jozonis ir R. Tamošiūnienė, mero patarėja J. Pukaitė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja D. Oršauskaitė, Socialinių paslaugų centro direktorė A. Bubelevičiūtė, Neįgaliųjų draugijos pirmininkė M. Jachimavičienė ir kiti. Renginio pradžioje pasveikinimo žodį tarė parapijos globos namų valdytojas Sigitas Kirtiklis ir įteikė svečiams įspūdingų raštų lėkštes su šmaikščia mintimi: „Lėkštę dovanojame, o šaukštą, ateidami gyventi į mūsų namelius, atsinešite patys“. Visi svečiai džiaugėsi šia gražia iniciatyva, linkėjo globos namų gyventojams sveikatos ir stiprybės, entuziazmo, optimizmo, pasidalino mintimis apie senatvę. Vienas iš popietės dalyvių sakė: „Vyresnieji žmonės padeda mums išmintingiau žvelgti į žemiškuosius įvykius, nes gyvenimo nepastovumai suteikė jiems žinių ir subrandino juos. Būtent dėl savo brandžios patirties pagyvenusieji gali pateikti jaunimui vertingų patarimų bei ateities gairių“. Širvintų parapijos globos namų gyventoja G. Varkauskienė, perskaitė savos kūrybos eilėraštį „Trys milijonai“, S. Astikaitė papasakojo apie savo kasdienybę. Gerą nuotaiką popietės dalyviams dovanojo Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis (vadovė N. Vitkauskaitė), armonikieriai J. Romaška ir S. Sičiūnas ir Širvintų meno mokyklos kanklininkės P. Galinauskaitė, E. ir R. Pociūtės, N. Iljeitytė.

Popietės metu dalyviai vaišinosi bulviniais blynais, kuriuos parapijos globos namų darbuotojos paruošė iš gerų žmonių padovanotų bulvių, gėrė arbatą, skanavo šakočio bei saldainių.

Širvintų rajono vadovai džiaugėsi galėdami pabūti kartu su globos namų gyventojais, pasidžiaugti pavasariu, puikiu oru, pabendrauti ir suprasti, kad „ … tikrai žmogiškos civilizacijos bruožas yra pagarba ir meilė seniems žmonėms, kad nepaisant menkėjančių jėgų, jie jaustųsi esą gyvybinga visuomenės dalis. Anot Cicerono, „amžiaus našta lengvesnė tiems, kurie yra jaunų gerbiami ir mylimi“. (Popiežius Jonas Paulius II iš „Laiško pagyvenusiems žmonėms“ 1999 m. spalio 1 d.).

Laura Kirtiklienė
www.sirvintos.lt

Comments are closed.