Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei. Bažnyčiose ir šeimose atliekamos gegužinės pamaldos: Švč. M. Marijos litanija, malda “Atsimink, Maloningoji Mergele Marija…” bei giesmė “Sveika Marija, Motina Dievo”.

Širvintų bažnyčioje Gegužinės pamaldos vyksta po vakarinių šv. Mišių (18 val.) išstačius garbinimui Švenčiausiąjį Sakramentą, o sekmadieniais – po Sumos šv. Mišių (12 val.).

Kviečiame gegužines pamaldas organizuoti šeimose, kaimuose, ypač ten, kur toli bažnyčia, kur stovi pastatyti kryžiai.

Comments are closed.