Gegužinės pamaldos namuose

Širvintų kaimo gyventojai Gegužines pamaldas kasdien atlieka namuose. Į Česlovo ir Marijos Kavaliūnų namus kiekvieną vakarą ateina apie 20-30 aplinkinių namų gyventojų, visi drauge kalba Švč. M. Marijos litaniją, gieda giesmę “Sveika Marija, Motina Dievo” bei Viešpaties Angelo maldą. Tokie susibūrimai augina krikščioniškąją bendruomenę bei stiprina tikėjimą.

Karaliene Krikščionių Vienybės, melskis už mus!

Comments are closed.