Darni šeima – darnios Širvintų rajono plėtros pamatas

Širvintų rajono savivaldybės meras Vincas Jasiukevičius, mero pavaduotojas Andrius Jozonis, Administracijos direktorė Elena Davidavičienė ir jos pavaduotoja Rasa Tamošiūnienė Tarptautinės šeimos dienos proga susitiko su Širvintų tėvų ir vaikų klubo vadove Aušrine Miliukaite-Janovskiene, Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro Širvintų skyriaus direktore ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos nare Irena Vasiliauskiene, centro savanoriais: Kristina ir Sauliumi Simonavičiais, Inga Jasevičiene, Daiva ir Norbertas Ilijaičiais, Jauniumi Ranoniu, Luku, Neringa ir Raimundu Pilkomis, Vileikiškių dienos centro socialine darbuotoja A. Bagočiūniene ir jos vyru.

Susitikimo metu buvo norima atkreipti visuomenės dėmesį į šeimos svarbą ir priminti, kad šeima yra pamatinė institucija, kuri efektyviausiai moko vaikus tam tikro gyvenimo būdo, bendravimo kultūros ir skatina laikytis tradicinių vertybių, kad jos dėka gyvuoja tautos, darniai vystosi rajonas. Anot Administracijos direktorės, šeima – gyvenimo ir valstybės pagrindas. Pasak Tarybos narės I. Vasiliauskienės, svarbu tiek mūsų rajono, tiek visos Lietuvos šeimas skatinti gyventi darniai ir santuokoje, nes tai yra kelias trečiajai finansinei krizei išvengti. Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Tamošiūnienė, Raimundas ir Neringa Pilkos ir Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė pastebėjo, kad mūsų visuomenės sąmonėje atgimsta tradicinis lietuvio šeimos modelis – kai šeimą sudarė seneliai, tėvai ir vaikai, gyvenantys po vienu stogu. Ypatingai šis modelis yra aiškus ir suprantamas vaikams, kurie jaučiasi saugūs gyvendami šeimoje ir jausdami senelių, tėvų, brolių ir seserų artumą. Mero pavaduotojas džiaugėsi galimybe susipažinti su darniomis ir ilgai santuokoje gyvenančiomis šeimomis. Jos yra pavyzdys mūsų visoms rajono šeimoms, kaip ugdyti tarpusavio bendrystę, atsiduoti vienas kitam, būti ramsčiu džiaugsme ir skausme, varge ir turte.

 Organizacijų atstovai pasidalino mintimis ir pasiūlymais, ką padaryti, kad Širvintų rajonas ir pats miestas būtų patrauklus šeimoms. Visi dalyviai siūlė pasisemti patirties iš užsienio šalių, kaip paskatinti šeimas, pasilikti gyventi mažuose miesteliuose: jiems suteikti būsto nuomos, paskolų lengvatas, didinti darbo pasiūlą jaunoms šeimoms. Jaunosios mamos pastebėjo, kad Širvintų mieste trūksta viešųjų erdvių šeimoms, o ypatingai vaikams: parkų, vaikų žaidimų aikštelių, stovų dviračiams prie švietimo įstaigų, kavinės neorganizuoja akcijų, kuriomis patrauktų šeimas lankytis jų maitinimo įstaigose. Širvintų rajono vadovai nudžiugino mamas, kad ruošiamasi rekonstruoti Kalnalaukio gatvę ir įrengti pėsčiųjų takus, kur mamos galės saugiai vaikščioti su savo atžalomis, sukurti parką prie paplūdimio, planuojama atnaujinti jaunimo parko infrastruktūrą ir ją pritaikyti jaunimui ir šeimoms. Taip pat rengiant naujus projektus, atsižvelgiama į dviračių infrastruktūros plėtrą Širvintų mieste ir rajone.

 Susitikimo pabaigoje šeimų organizacijų atstovai džiaugėsi parodytu rajono vadovų dėmesiu, kad savo mintimis ir pasiūlymais prisidėjo prie miesto ir rajono gražinimo, įvaizdžio gerinimo.

www.sirvintos.lt