Šv. Velykų pamaldų laikas Širvintų rajono bažnyčiose

 

Bažnyčios pavadinimas Didysis Ketvirtadienis Didysis Penktadienis Velyknaktis Velykos II Velykų diena
Alionys I 17 val.  17 val. 17 val. 5 val. 9 val.
Bagaslaviškis 19 val. 19 val. 19 val. 8 val. 12.45 val.
Čiobiškis 15 val. 15 val. 15 val. 11 val. ——–
Gelvonai 17 val. 17 val. 18 val. 9 val. 11 val.
Kernavė 17 val. 17 val. 18 val. 9 val. 13 val.
Kiaukliai 17 val. 17 val. 17 val. 9 val. 11.30 val.
Musninkai 19 val. 19 val. 20 val. 7 val. 11 val.
Šešuolėliai II 16 val. 16 val. 18 val. 7 val. 11.30 val.
Širvintos 18 val. 18 val. 18 val. 9 val. 10, 12, 18 val.
Zibalai 18 val. 18 val. 20 val. 10 val. 13.30 val.

 

Didysis Ketvirtadienis – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios. Jėzus prieš Kančią drauge su mokiniais valgė apeiginę žydų Velykų vakarienę, kurios metu įsteigė Eucharistiją – šv. Mišias, kunigystę, plovė mokiniams kojas. Didžiojo Ketvirtadienio liturgijoje nutyla varpai ir vargonai, šv. Mišios baigiamos procesija į Garbinimo altorių. Didįjį Ketvirtadienį tinka garbinti Jėzų visada pasiliekantį Švenčiausiame Sakramente, melstis už kunigus. Tą dieną už giesmės „Prieš taip didį“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą Bažnyčia suteikia visuotinius atlaidus.

Didysis Penktadienis – Kristaus Kančios pamaldos. Šią dieną bažnyčiose atliekamos pamaldos, kuriose skaitoma Kristaus Kančia pagal evangelistą Joną, giedama visuotinė malda, garbinamas Kryžius, po Komunijos vyksta procesija į Velykinį Kristaus kapą. Tą dieną už Kryžiaus pagarbinimą arba Kryžiaus kelią suteikiami visuotiniai atlaidai.

Velyknaktis – Kristaus perėjimo iš mirties į prisikėlimą liturginis šventimas. Apeigos pradedamos lauke šventinant naują ugnį, kuria uždegama Velykinė žvakė (paschalas) ir atnešama į visiškai tamsią bažnyčią. Apeigose giedamas Velykinis šlovinimas „Tedžiugauja“, skaitomi Išganymo istoriją atspindintys skaitiniai iš Šventojo Rašto, šventinamas vanduo, atnaujinami Krikšto pažadai, aukojama šv. Mišių auka. Tą naktį už Krikšto pažadų atnaujinimą skiriami visuotiniai atlaidai.

Velykos – Kristaus Prisikėlimo iškilmė, pati svarbiausia ir džiaugsmingiausia krikščionių šventė. Liturgija pradedama iškilminga Eucharistine procesija tris kartus aplinkui bažnyčią. Procesijos kryžius apjuostas raudonos spalvos stula-juosta, nešama prisikėlusio Kristaus statulėlė bei Velykinė žvakė-paschalas. Šv. Mišiose skaitomas vietos vyskupo laiškas tikintiesiems, apeigų pabaigoje laiminami Velykų stalo valgiai.

Comments are closed.