Pirmosios Komunijos vaikų ir jų tėvelių susitikimas

Balandžio 15 d., Dievo Gailestingumo šventėje, Širvintų bažnyčioje įvyko Pirmosios Komunijos vaikų tėvelių susitikimas. Pirmiausia vyko šv. Mišios, po jų tėveliai drauge su vaikais klausėsi sakraliosios muzikos kūrinių, kuriuos atliko Širvintų mišrus choras “Dermė”. Muzikos grožiui atvėrus klausytojų širdis į susirinkusius tėvelius kreipėsi tikybos mokytoja Danguolė Lapinskienė pateikdama tolimesnius pasiruošimo Pirmosios Komunijos dienai darbus.

Comments are closed.