Kviečiame švęsti Popiežiaus Benedikto XVI sukaktis

Balandžio 16 d., Jo Šventenybei Romos popiežiui Benediktui XVI sukaks 85 metai amžiaus, o balandžio 19 d. minėsime Jo pontifikato 7-ąsias metines.

Balandžio 18 d. (trečiadienis) 16.15 val., Širvintų Švietimo skyriaus salėje (Vilniaus g. 81, I aukštas) vyks pranešimas, kuriame bus peržvelgti popiežiaus Benedikto XVI pontifikate atlikti darbai, kelionės, dokumentai, knygos. Pranešimą skaitys parapijos vikaras kun. Marius Talutis.
Balandžio 19 d. po vakarinių 18 val. šv. Mišių vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kad Viešpats ir toliau stiprintų ir saugotų popiežių Benediktą XVI apaštalo Petro Įpėdinio tarnystėje..

Comments are closed.