NUMATOMI PARAPIJOS ĮVYKIAI

  • Pirmosios Komunijos šventė Širvintų parapijoje numatoma Gegužės mėnesio 13 ir 20 dienomis, 12 val.
  • Pirmoji vaikų išpažintis numatoma Gegužės mėnesio 12 ir 19 dienomis, 16.30 val.
  • Sutvirtinimo sakramentas Širvintų bažnyčioje bus teikiamas Liepos mėnesio 8 dieną, 12 val.
  • Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai vyks Liepos mėn. 15 dieną.

Comments are closed.