Šv. Velykų švenčių pamaldų tvarka Širvintų bažnyčioje

Verbų sekmadienis
10, 12 ir 18 val. Verbų šventinimas, šv. Mišios. Prieš Sumą (12 val.) bus Verbų sekmadienio procesija.

Didysis Ketvirtadienis
18 val. – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.

Didysis Penktadienis
18 val. – Kristaus Kančios pamaldos.

Didysis Šeštadienis (Velyknaktis)
 18 val. – Velyknakčio pamaldos (Ugnies šventinimas, Dievo Žodžio skaitiniai, vandens šventinimas, Krikšto pažadų atnaujinimas).

Kristaus prisikėlimas – šv. Velykos
9 val. – Iškilminga Eucharistinė procesija, šv. Mišios, velykinių valgių šventinimas

II Velykų diena
10, 12 ir 18 val. – šv. Mišios

Comments are closed.