Šv. Velykų švenčių pamaldų tvarka Šešuolėlių bažnyčioje

Verbų sekmadienis
11.30 – Verbų šventinimas, procesija, šv. Mišios.

Didysis Ketvirtadienis
16 val. – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.

Didysis Penktadienis
16 val. – Kristaus Kančios pamaldos.

Didysis Šeštadienis (Velyknaktis)
Nuo 15 val. budėjimas prie Kristaus kapo
18 val. – Velyknakčio pamaldos (Ugnies šventinimas, Dievo Žodžio skaitiniai, vandens šventinimas, Krikšto pažadų atnaujinimas).

Kristaus prisikėlimas – šv. Velykos
7 val. – Iškilminga Eucharistinė procesija, šv. Mišios, velykinių valgių šventinimas

II Velykų diena
11.30 val. – šv. Mišios

Comments are closed.