Vyksta parapijiečių lankymas

Nuo sausio mėnesio pradžios Širvintų parapijos kunigai lanko parapijos tikinčiuosius (kalėdoja). Katalikų Bažnyčios nustatyta tvarka parapijos kunigai privalo bent kartą per metus aplankyti pakrikštytuosius katalikus gyvenančius parapijos teritorijoje, palaiminti jų namus, atsakyti į rūpimus klausimus, pagelbėti stokojantiems dvasinės ar medžiaginės pagalbos. Pakrikštytieji katalikai priimdami kunigą į savo namus paliudija savo ryšį su Katalikiškuoju Tikėjimu. Toks visuotinis parapijiečių aplankymas Širvintų parapijoje vyko apie 1950 metus. Sovietinės-ateistinės priespaudos metu kunigams buvo griežtai draudžiama lankyti parapijiečius, o atsakingas pareigas užimantiems žmonėms – draudė priimti kunigą namuose.

Comments are closed.