Choro „DERMĖ“ muzikinė-kalėdinė dovana

Jau įprasta tapo per kalėdines šventes Širvintų parapijos žmones pradžiuginti kalėdinėmis dainomis ar dvasią pakylėjančiais koncertais. Gruodžio 26 d. bažnyčioje skambėjo Meno mokyklos auklėtinių atliekami kūriniai ir kamerinio choro „Navis“ dainos. Sausio 6 d. – ne išimtis. Choras „DERMĖ“ apdovanojo tikinčiuosius poetinėmis dainomis. Beklausant dainų, galvoje skambėjo perfrazuotos Antano Miškinio eilės: šiandien taip elegantiškai sninga, sninga „Varpelių giesme“, „Panava“, „Džiugia naujiena“, „Kalėdų anstyvu rytu“, „Din don“, „Apokalipsiniu romansu“. Susidarė įspūdis, kad kiekviena daina choristams yra labai ypatinga ir primena svarbius gyvenimo įvykius.

Kai kurie choristai paklausti, ką jiems reiškia atliktos dainos, netruko atsakyti. Pasak choristės Dalios, „Apokalipsinis romansas“ visada primena Baltumo šventę Trakų pily, kai jį prie žvakių šviesos akomponuojant dukrai dainavo šviesaus atminimo choristas Vilius Keliotis. „Atrodo, kad tas romansas jam parašytas, – pasakojo Dalia. – Man labai šviesi giesmė „Kalėdų ankstų rytą“. Taip ir įsivaizduoju būtent šaltą auštantį Kalėdų rytą – kada papūtus eina garas ir girgžda sniegas po kojomis. Toks daug žadantis, viltingas rytas! „Eis šviesyn diena, paslapties pilna. Po tylaus Advento pasigirs daina“.“

„Repertuaras įvairus: ir lyriškesni, ir greitesni kūriniai, kurie kaip ir žmogaus gyvenimas – dinamiškas ir kintantis. Pirmas kūrinys „Din don“ lyg varpų gaudesys ir tilindžiavimas skelbia švenčių pradžią. Švenčių nuotaikas atspindi kiti kūrinėliai. Na, o pabaigoje prisimename išėjusius mūsų kolektyvo narius,“ – paantrino choristė Nomeda.

Pasirodo, tiek šie metai, tiek šis koncertas kolektyvui labai svarbūs dėl kelių priežasčių: ir dėl dainų šventės, ir dėl chorui suteikto pirmojo lygio, ir dėl sėkmingai įgyvendinto projekto – chorų šventės, suorganizuotos dainos „Širvinta“ 50-tosioms metinėms paminėti. „Šis koncertas – mūsų padėka Dievui,“ – paaiškino choristė Nomeda.

Per šventes taip elegantiškai sninga, sninga pakylėjančių giesmių garsais…

Širvintų parapijos informacija

Koncerto akimirkos:

Comments Off on Choro „DERMĖ“ muzikinė-kalėdinė dovana

Sausio 9 d.: knygos apie išeivijos vyskupą Paulių Antaną Baltakį OFM sutiktuvės ir aptarimas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia Valstybingumo erdvėje susipažinti su iškilaus Katalikų Bažnyčios ir užsienio lietuvių veikėjo – vysk. Pauliaus Antano Baltakio OFM – darbais Bažnyčiai ir Tėvynei. Vyskupo darbai aprašomi Vytauto Didžiojo universiteto docento ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresniojo istoriko dr. Artūro Grickevičiaus monografijoje „Užsienio lietuvių vyskupas Paulius A. Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias“. [dr. Artūras Grickevičius – jau ne vienerius metus gyvena Širvintose – admin. pastaba]

Šiuo veikalu pamėginta atskleisti bei išryškinti ne tik paties užsienio lietuvių vyskupo, bet ir jam pavaldžių struktūrų – Lietuvių katalikų religinės šalpos ir Lietuvių informacijos centro – veiklos bruožus. Tam panaudoti gausūs šio vyskupo raštinės, Lietuvos diplomatinės tarnybos ir SSRS saugumo dokumentai.

Išskirtiniame renginyje dalyvaus užsienio lietuvių istoriją nagrinėję žinovai – prof. dr. Juozas Skirius (VDU Švietimo akademija), prof. dr. Juozas Banionis (LGGRTC) ir dr. Ilona Strumickienė (moderatorė, VDU), taip pat kiti Lietuvos mokslo ir visuomenės, dvasininkijos atstovai.

Pagrindinis pašnekesio klausimas – užsienio lietuvių katalikų vyskupo ir jo pagalbininkų darbai, indėlis į kovą už tėvynainių religinę ir politinę laisvę.

Renginio nuotaiką padės kurti Liepos Grickevičiūtės ir Aušrinės Ulinskaitės atliekama daina „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ ir L. Grickevičiūtės autorinė giesmė.

Trumpai apie renginį

Data sausio 9 d.
Laikas 17 val.
Vieta Valstybingumo erdvė, II a.
Trukmė 2 val.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“ ›
Comments Off on Sausio 9 d.: knygos apie išeivijos vyskupą Paulių Antaną Baltakį OFM sutiktuvės ir aptarimas

SVEIKINAME NAUJŲJŲ METŲ PROGA!

 

 

Comments Off on SVEIKINAME NAUJŲJŲ METŲ PROGA!

Kalėdinė-muzikinė dovana Širvintų parapijos globos namų gyventojams

Kalėdinis laikotarpis – tai metas, kai peržvelgi metų darbus, skubi padaryti tai, ko nespėjai, prisiminti tuos, kuriuos užmiršome. Tai laikotarpis, kai viskas pulsuoja ramybe, skleidžiamu gėriu.

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios parapijos salėje prieš Kalėdas buvo pats darbymetis – veikė kalėdinės kūrybinės dirbtuvės. Bažnytinio chorelio „Mykoliukai“ vaikai, kartu su tikybos mokytoja Renata Blusevičiene ir chorelio vadovu Dailiumi Kavalevskiu gamino atvirukus Širvintų parapijos senelių globos namų gyventojams, ruošėsi koncertui.

Antrą Kalėdų dieną vykome į senelių namus koncertuoti. Pilna salė linksmai nusiteikusių žiūrovų pasitiko garsiais plojimais. Koncerto metu Širvintų bažnyčios chorelio ,,Mykoliukai“ vaikai, vadovaujami vargonininko Dailiaus Kavalevskio, atliko kalėdines giesmes, buvo sakomos eilės, tikybos mokytoja Renata kartu su Dailiumi atliko ,,Kalėdinę kantatą“, Ignas Blusevičius senelius linksmino smagiais išilginės fleitos garsais. Senelių namų gyventojams buvo įteiktas kalėdinis siurprizas – dviejų vargonininkų, svečio iš Kaišiadorių r. Paparčių parapijos Viktoro Zujaus ir Širvintų bažnyčios vargonininko Dailiaus Kavalevskio, akordeono ir armonikos atliekamų kūrinių popuri.

Koncertą vedė tikybos mokytoja Renata Blusevičienė.

Šventinis koncertas ne tik pradžiugino senelius, bet ir pakylėjo visus koncerto dalyvius. Visgi sena išmintis pasitvirtino dar kartą – smagu gauti dovanas, bet dar smagiau yra jas dovanoti.

Tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

Nuotraukos renginio organizatorių

 

Comments Off on Kalėdinė-muzikinė dovana Širvintų parapijos globos namų gyventojams

DVASINGAS KONCERTAS

Kalėdos… Kalėdos… Graži kasmetinė šventė. Tačiau prieš jas visada tenka jaudintis ir tikrai ne tik dėl dovanų. Juk Kalėdos – tai Kristaus gimimo diena. Pastaruoju metu į šią iškilmę labai nusitaikę prekybininkai, jau nuo lapkričio pradžios siūlantys kalėdines prekes ir joms pritaikantys dideles nuolaidas, kad suviliotų pirkėjus. O juk tai laikotarpis sielos apsivalymui, susikaupimui, gerų santykių atnaujinimui, laikotarpis geriems darbams atlikti. Dovanos vaikams jau įprastas dalykas, o dovana – geras žodis – artimiausiems, brangiausiai vertinamas ir mažiausiai kainuojantis – dar ne itin dažnas mūsuose, o gerų žodžių ir gerų poelgių niekada nebūna per daug.

Lyg norėdami patvirtinti mano mintis, Kultūros centro mišrus choras „Navis“,( vadovė A. Burakovienė), Meno mokyklos violončelės klasės mokiniai (mokytojas V. Povilaitis), mergaičių ansamblis (vadovė J. Jadzevičienė) ir trimitininkai (vadovas R. Vasilevskis) antrą Kalėdų dieną Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje po Šv. Mišių surengė tikrai dvasingą šventinį koncertą.

Puikiai skambančių mergaičių balseliai, violončelių išvingiuotos melodijos pakylėjo klausytojus iki dangaus. O besiklausančių jau ne sykį koncertavusio bažnyčioje, gerai pažįstamo choro „Navis“ dainų atlikimo, diriguojant Evelinai Greiciūnaitei ir Audronei Burakovienei, veidai giedrėjo, pasijuto tikrai šventinė nuotaika. Kalėdos… Ovacijomis buvo padėkota choro „Navis“ solistui Stasiui Vaitiekūnui už gerai žinomos dainos „Teka teka“ nuoširdų atlikimą.

Ar daug reikia, kad būtume laimingi? Kaip kas supranta. Manau, kad laimingi tapo bažnyčioje koncertavę mokinukai, atostogų metu susirinkę pagroti ir padainuoti, laimingi choristai pasveikinę puikiomis dainomis parapijiečius. O parapijiečiai dėkingi ir laimingi skirstėsi namo, linkėdami vaikams pasisekimo moksluose, kantrybės ir sėkmės jų mokytojams ir vadovams, sveikatos ir šeimos palaikymo „Navio“ choristams. Kai turime kuo dalintis ir dalijamės, tampame turtingesni ir geresni. To moko užgimęs kūdikėlis Jėzus.

Comments Off on DVASINGAS KONCERTAS

Kalėdinių Šv. Mišių laikas

Comments Off on Kalėdinių Šv. Mišių laikas

Maldos vienybėje…

2002 m. rugpjūčio 1 d. Širvintų parapijos tuometinis klebonas mons. kun. Juozapas Dabravolskas pakvietė parapijiečius sukurti Gyvojo Rožinio maldos grupę. Susibūrė dvidešimties žmonių maldos būrelis. Jo nariai įsipareigojo kasdien melstis po vieną jiems skirtą Rožinio maldos slėpinį, išreiškiant gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai. Šiai maldos grupei pradėjo vadovauti Marytė Olšauskienė.

Kiek vėliau Širvintų klebonas, dekanas kun. Leonas Klimas priminė parapijiečiams: „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas  silpnas“ (Mt 26, 41).

2008 m. tuometinis Kaišiadorių vyskupas J. E. Juozapas Matulaitis vyskupijoje atkūrė Gyvojo Rožinio draugiją su tikslu melsti arkivyskupui Dievo tarnui Teofiliui Matulioniui altoriaus šventojo garbės, nes jo beatifikacijos bylos dokumentai buvo baigti ruošti ir pristatyti į Romą, į Šventųjų Skelbimo kongregaciją.

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija (GRD) leidžia kasmetinį laikraštėlį „GYVASIS“, kuriame yra skelbiamos GRD intencijos kiekvienam mėnesiui. Gyvojo Rožinio draugijos pagrindinė ir pastovi intencija buvo ir liekamelsti dabar jau palaimintajam Teofiliui šventojo garbės.

Su didele meile pareiškė norą dar keturiasdešimt žmonių įsilieti į šią maldos grupę. Ir taip atsirado trys Gyvojo Rožinio maldos būreliai.

Mūsų Gyvojo Rožinio draugijos nariai įvairiomis intencijomis meldžiasi Rožinio malda sekmadieniais prieš kiekvienas, o paprastomis dienomis prieš vakarines šv. Mišias. Šiai maldai vadovauja Ada Savickienė. Visus norinčius kviečiame jungtis į bendrą maldą, nes malda yra žmogaus pokalbis su Dievu.

Mūsų Gyvojo Rožinio maldos grupės žmonės dalyvauja piligriminėse kelionėse, kurios yra visapusiškai naudingos, nes praplečia mūsų akiratį, kelia dvasinį tobulėjimą. Lankėmės Pivašiūnuose, Šiluvoje, Kaišiadoryse…

2018 m. spalio 27 d. dalyvavome Kaišiadorių katedroje, kur vyko Padėkos Dievui Mišios už patirtas malones Šv. Tėvo vizito Lietuvoje dienomis, už palaimintojo Teofiliaus beatifikaciją ir meldėm jam šventojo altoriaus garbės. Po pamaldų arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius pasidalino įspūdžiais iš piligriminės kelionės po palaimintojo Teofiliaus įkalinimo vietas Rusijoje.

Kaip jau buvo minėta, nuo pat Gyvojo Rožinio susikūrimo šiai maldos grupei vadovavo Marytė Olšauskienė. Atrodė, kad mūsų miela Marytė vadovaus ir globos mus amžinai. Tačiau ji pati mums priminė, kad „yra pradžia, yra ir pabaiga…“ Ji pati nusprendė ir paprašė dekano, kad šias pareigas perimtų kita GRD narė. Dekanas su dideliu apgailestavimu priėmė jos pageidavimą. Ir GRD maldos grupės vadovės pareigos teko man, šių eilučių autorei.

2018 m. gruodžio 12 d. Širvintų bažnyčioje buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios už mūsų buvusią vadovę Marytę. Jose dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė-koordinatorė Jolanta Celiešienė, Širvintų dekanato GRD koordinatorė s. Irena (KKMD) ir s. Zita (KKMD) – nuolatinė mūsų renginių įamžintoja.

Didžiausią įspūdį mums visiems, o ypač Marytei, padarė dekano jai įtektas Šventojo Tėvo palaiminimas. Dekano žodžiais tariant, „ši  dovana yra itin brangi, kuri nenuperkama, bet užsitarnaujama. Ji yra trečia mūsų bažnyčioje“. Marytė jos tikrai nusipelnė, užsitarnavo savo pamaldumu, geriausiomis charakterio savybėmis, pareigingumu.

Mūsų parapijos GRD maldos grupės malonus susibūrimas pasibaigė agape, kuri įvyko Širvintų kavinėje „Lelija“, kuriai dėkojame už labai gražų ir šiltą priėmimą.  

Telaimina mus visus Gerasis Dievas!

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos GRD vadovė Zita Garbatavičiūtė

 

Comments Off on Maldos vienybėje…

Advento rekolekcijos Širvintų bažnyčioje

Comments Off on Advento rekolekcijos Širvintų bažnyčioje

Mokinių darbai popiežiaus Pranciškaus vizitui atminti

Širvintų rajono bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų mokiniai, paskatinti dorinio ugdymo mokytojų, spalio 1–31 d. kūrybiškai susipažino su Šv. Tėvo Pranciškaus asmenybe, jo dvasingumu, prisiminė ir apmąstė jo vizitą Lietuvoje, kuris įvyko rugsėjo 22–23 d., ir šia žinia dalinasi su tikinčiaisiais.

Mokinių darbus pamatysite čia arba paspaudę piešinuką.

 

Comments Off on Mokinių darbai popiežiaus Pranciškaus vizitui atminti

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

 
Pamaldų tvarka mūsų parapijos bažnyčioje:
 
Visų Šventųjų dieną (lapkričio 1 d.)10.00 val.,12.00 val., 18.00 val. (po vakarinių šv. Mišių vyks procesija į Širvintų miesto kapinių koplyčią).
 
Mirusiųjų paminėjimo dieną (per Vėlines) (lapkričio 2 d.)10.00 val.,12.00 val., 18.00 val.
 
Visą Vėlinių oktavą nuo lapkričio 1 iki 8 d. 18.00 val. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis už mirusiuosius.
Comments Off on Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka