Policijos dienos proga apdovanojimai ir sveikinimai

Policijos pareigūnai su dekanu L. Klimu po Šv. Mišių

Policijos (Angelų sargų) dienos proga Vilniaus apskr. VPK viršininko Sauliaus Gago apdovanotieji: Širvintų r. PK vyresnysis tyrėjas Neivaldas Četrauskas apdovanotas antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „UŽ NEPRIEKAIŠTINGĄ TARNYBĄ“, Vilniaus apskr. VPK Širvintų r. PK vyriausioji patrulė Kristina Aukštakojienė apdovanota Padėkos raštu už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą. Dėkojame LR Seimo nariui Petrui Čimbarui už įvertinimą ir padėkas.

Širvintų policijos komisariato pareigūnai dėkoja Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios dekanui Leonui Klimui už jaukų priėmimą Dievo namuose ir šv. Mišias už policijos pareigūnus.

„Smagu jausti, kad esame reikalingi ir įvertinti. LABAI AČIŪ VISIEMS SOCIALINIAMS PARTNERIAMS UŽ SVEIKINIMUS IR GRAŽIUS ŽODŽIUS“, – rašoma feisbuko socialinėje paskyroje Širvintų PK Bendruomenės Pareigūnai .

Comments Off on Policijos dienos proga apdovanojimai ir sveikinimai

Susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos

Rugsėjo 25 d. 18.00 val., po šv. Mišių, vyks susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos. Maloniai kviečiame dalyvauti tėvelius ir norinčius pasiruošti pirmą kartą priimti Eucharistijos ir Atgailos sakramentus.

Comments Off on Susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos

Tituliniai šv. Arkangelo Mykolo atlaidai

Comments Off on Tituliniai šv. Arkangelo Mykolo atlaidai

INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

2020–2021 mokslo metais pageidaujantys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, turi parašyti prašymą (prašymo formą rasite žemiau) ir pateikti tikybos mokytojai Nomedai Drazdienei.

Suaugę, norintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, prašymus turi pateikti Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui.

Registracija vyks iki rugsėjo 21 d.

Susirinkimo data ir laikas, kuriuo metu suteiksime visą informaciją, bus paskelbta vėliau.

Pagarbiai Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas

Prašymo forma:

Comments Off on INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Iškilmės akimirkos

Gerb. ketvirtų klasių mokinių tėveliai,

2020–2021 mokslo metais jūsų vaikai (globotiniai), Jums pageidaujant, galės ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

Tam, kad jūsų vaikai (globotiniai) būtų ruošiami minėtiems sakramentams, reikia parašyti prašymą (laisva forma) Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui ir nurodyti, kad norite, jog jūsų vaikas (globotinis) būtų ruošiamas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Prašyme taip pat turi būti nurodyta:

  1. Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė.
  2. Gyvenamoji vieta.
  3. Kontaktinis telefonas (dėl informacijos suteikimo).
  4. Vaiko elektroninio pašto adresas, jeigu reikėtų mokytis nuotoliniu būdu (arba vieno iš tėvų, jeigu vaikas neturi elektroninio pašto).
  5. Jūsų vaiko (globotinio) vardas, pavardė.
  6. Gimimo data.
  7. Klasė, kurioje mokosi.
  8. Kartu su prašymu reikia pristatyti nukopijuotą Krikšto sakramentą liudijantį dokumentą.

Prašymus paduokite tikybos mokytojoms arba klasės mokytojai.

Registracija vyks iki 2020 m. rugsėjo 21 d.

Susirinkimo data ir laikas, kuriuo metu suteiksime visą informaciją, bus paskelbta vėliau.

Pagarbiai

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Leonas Klimas

Comments Off on INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Širvintų dekanato diena ir „Mykoliukų“ giesmės Pivašiūnų šventovėje per Žolinės atlaidus

Kiekvienais metais Kaišiadorių vyskupijoje esančioje šventovėje Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje švenčiami didieji tituliniai atlaidai. Kiekviena atlaidų diena turi savo ypatingą intenciją. Rugpjūčio 21 diena buvo skirta Širvintų dekanatui ir šią dieną buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus ir pedagogus.

Tikybos mokytojos Nomeda Drazdienė ir Renata Blusevičienė

10.00 val. Šv. Mišias aukojo Širvintų dekanato dekanas, Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Leonas Klimas. Šv. Mišiose skaitinius skaitė Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos tikybos mokytoja Jūratė Mačiulienė, giedojo Širvintų parapijos tikybos mokytojos Renata Blusevičienė ir Nomeda Drazdienė, grojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkas Dailius Kavalevskis.

Vaikų choras „Mykoliukai“

12.00 val. Šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Giedojo Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“, vadovas Dailius Kavalevskis.

Po Šv. Mišių „Mykoliukai“ įsiamžino nuotraukoje su Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku.

Su J. E. vyskupu Jonu Ivanausku

„Mykoliukų“ vasaros įsimintinos maldingos ir pramoginės kelionės baigėsi su Žolinės atlaidais Pivašiūnuose.

Ačiū visiems, kas meldžiasi už „Mykoliukus“, palaiko juos ir remia. O „Mykoliukai“ pažada ir toliau giedoti Dievo garbei ir savo giesmėmis melstis už visus.

Tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

Comments Off on Širvintų dekanato diena ir „Mykoliukų“ giesmės Pivašiūnų šventovėje per Žolinės atlaidus

„Mykoliukai“ Žolinės iškilmėse Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje

Žolinė – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė ir viena gražiausių katalikiškų švenčių palydint vasarą, užbaigiant vasaros darbus, žolynų šventinimas. Visose Lietuvos bažnyčiose vyksta Žolinių iškilmės.

Vaikų choras „Mykoliukai“ Žaslių bažnyčioje

Šiemet Širvintų bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ buvo pakviestas giedoti Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje per Žolinės šventės iškilmes. Prieš šv. Mišias Širvintų bažnyčios vargonininkas Dailius Kavalevskis surengė vargonų muzikos koncertą.

Po Žolinės iškilmių, dvasiškai pakylėti, dar pilni energijos „Mykoliukai“ nutarė ir papramogauti. Netoli Vievio esantis „Karmazinų“ pažintinis takas buvo tai, ko reikėjo judriems giedorėliams.

Žolinių diena prabėgo greitai ir buvo labai prasminga.

Nuoširdžiai norime padėkoti Žaslių parapijos klebonui Algiui Ananiui už šiltą „Mykoliukų“ priėmimą, o bažnyčios vargonininkei Astai Šimonienei už didelę globėjišką meilę „Mykoliukams“.

Renata Blusevičienė

Comments Off on „Mykoliukai“ Žolinės iškilmėse Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje

Choristai Pivašiūnuose šventė Švč. Mergelės Marijos Velykas

Tradiciškai Žolinę Širvintų parapijos Sumos choras švenčia Pivašiūnuose. Šiais metais, nors ir pandemija gerokai išgąsdino, choristai drauge su vadovu Sigitu Kirtikliu nepabūgo ir tęsė savo tradiciją – rugpjūčio 15 d. padėkos giesmes ir maldas skyrė Švenčiausiosios Mergelei Marijai – Pivašiūnų Nuliūdusiųjų Paguodai.

Atvykus į Pivašiūnus, choristų laukia keli rimti darbai. Pirmasis – drauge su jungtinių Kaišiadorių vyskupijos choru surepetuoti. Antrasis – pasimelsti, paprašyti malonių, pamąstyti prie stebuklingo Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo. Trečiasis – giesmėmis sužadinti tikinčiųjų jausmus per šv. Mišias. Ketvirtasis – drauge su vyskupijos choristais sudalyvauti agapėje. Ir pagaliau paskutinis – nupirkti lauktuvių artimiesiems. Šias užduotis choristai metai iš metų atlieka stropiai ir sąžiningai.

Šv. Mišias koncelebravęs Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius Žolinę pavadino Švč. Mergelės Marijos Velykomis.

„Žolinę mes galėtume pavadinti Mergelės Marijos Velykomis. Apaštalas Paulius taip pat šiandien mums primena, kad Kristuje visi mirusieji bus atgaivinti. Pirmasis yra Kristus, tada priklausantis Kristui. O Mergelė Marija tiesiogiai dalyvavo Kristaus gyvenime, todėl ji tapo Kristuje atgaivinta ir paimta į dangų.

Mielieji, šios šventės šventimas rodo ir mūsų norą savo gyvenimą kreipti dangaus link. Ne tiek svarbu, kur tu esi, bet tai – kur link judi. O mūsų kryptis veda dangaus link“, – tikintiesiems drąsinančiai kalbėjo buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, o dabar Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius.

Žolinės atlaidai šiemet buvo pakankamai kuklūs ne tik tikinčiųjų gausa, bet ir muge. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė su Pivašiūnų seniūne Rima Čelkoniene, Globos namų direktoriumi Sigitu Karlonu bei klebonu monsinjoru Vincu Baubliu dar prieš šventę nutarė, kad šiemet Pivašiūnų atlaiduose nebus įprastos prekybininkų mugės, tačiau veiks religinių reikmenų, žolynų, proginių saldainių kioskeliai.

Smagu, kad į Žolinės šventės organizavimą aktyviai įsitraukė visos seniūnijoje veikiančios bendruomenės. Per iškilmes Pivašiūnų šventovę puošė jų nupinti žolynų vainikai ir girliandos, taip pat bendruomenių nariai valgydino svečius pačių pagamintu maistu.

Žolinės atlaidai dar tęsis iki rugpjūčio 22 d. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiemet Pivašiūnuose rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, bus skiriama padėka Dievui už kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę, minint kardinolo gimimo 100-ąsias metines. Be to, per 1988-ųjų metų Žolinės atlaidus kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo malonėmis garsėjantį paveikslą popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė jam Nuliūdusiųjų Paguodos titulą, primenantį Marijos artumą ir globą sovietmečio persekiojimus išgyvenusiai ir naujus iššūkius sutinkančiai Lietuvos Bažnyčiai.

Visi tikintieji yra kviečiami dalyvauti atlaiduose. Jau dalyvavę choristai savo feisbuko paskyrose dalinasi mintimis, nuotraukomis ir įspūdžiais: „Žolinė – viena gražiausių Lietuvos Švenčių. Kiekvienais metais mes, Širvintų bažnyčios choristai ,važiuojame į Pivašiūnus. Nuostabus jausmas dalyvauti tokioje gražioje šventėje“ arba „Ten per daug gera aura, kad „koronė“ galėtų plisti“.

Bevažiuojant pirmyn į atlaidus ir atgal, ir dar grįžus namo, choristai prisipažįsta, kad nuolat skamba Pivašiūnų Mergelei skirti žodžiai:

„O Marija Pivašiūnų,

Motina stebuklingiausia,

Kas Jos šaukias, tas nežūna,

Ji paguodžia ir išklauso.“

Nuotraukos Širvintų parapijos ir Alfredo Varno. Šventės akimirkos:

Comments Off on Choristai Pivašiūnuose šventė Švč. Mergelės Marijos Velykas

„Mykoliukai“ Anykščiuose

Vasara su „Mykoliukais“ perkopė į antrąja pusę. Besikalbant kilo mintis, kad atostogų metu reikia kuo daugiau pamatyti, patirti naujų įspūdžių, todėl „Mykoliukams“ irgi reikia pakeliauti. Pasitarėm ir nusprendėm, kad dar nesame buvę Anykščiuose. O ten ir pramogų daug, ir galėsime nuostabioje Anykščių Šv. Mato bažnyčioje pagiedoti.

Liepos 30 dieną, iš pačio ryto, tėvelių, choro vadovo Dailiaus Kavalevskio ir tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės lydimi Mykoliukai išvyko į Anykščius. Jau iš anksto buvome sudarę pramogų planą, nes norėjome labai daug pamatyti. Pirmiausiai mus pasitiko didingas Puntuko akmuo ir Medžių lajų tako grožis. Pramoginiu Anykščių traukinuku pasivažinėjome po Anykščių šilelį ir miesto centrą, šeimininkavome apverstame name, smagiai skriejome vasarinėmis rogutėmis ir nusikėlėme į „Cosmos“ Paukščių Taką, lankėmės Angelų muziejuje, kopėme į Anykščių bažnyčios bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę, o visą turiningą dieną vainikavo vakarinės Šv. Mišios, kuriose „Mykoliukai“ savo giesmėmis šlovino Dievą. Norim padėkoti Anykščių bažnyčios vargoninikui Rimvydui Griauzdei už šiltą „Mykoliukų“ priėmimą.

Grįždami namo, kol dar nesutemo, spėjom aplankyti „Laimės žiburį“ – rašytojo J. Biliūno kapą, o užsukę į Kavarską atsigaivinome ir namo parsivežėm Šv. Jono Krikštytojo šaltinio vandens.

Pavargę namus pasiekėme sutemus, bet labai smagiai, turiningai ir dvasingai praleidę visą dieną.

Kaip visada ačiū „Mykoliukų“ tėveliams už palaikymą, tiems, kas vežė „Mykoliukus“. Ačiū mūsų parapijos klebonui L. Klimui, kad visada pritaria „Mykoliukų“ idėjoms.

O mes, choro vadovas Dailius Kavalevskis ir tikybos mokytoja Renata Blusevičienė, esame labai laimingi, kad turime pačius šauniausius mūsų „Mykoliukus“.

Kelionės akimirkos:

Comments Off on „Mykoliukai“ Anykščiuose

„Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį

Jau tapo gražia tradicija, kai Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyksta giedoti į Kaišiadorių katedrą, į pal. Teofiliaus Matulionio koplyčią. Liepos 12 d. „Mykoliukai“ savo giesmėmis šlovino Dievą 17.00 val. per Švč. Sakramento adoraciją ir 18.00 val. per Šv. Mišias, kurias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“. Šv. Mišias aukojo Žaslių Šv. Jurgio parapijos klebonas Algis Ananis.

Grįžo namo „Mykoliukai“ dvasiškai pakylėti, lydimi Dievo malonės. O grįždami aplankė Lietuvos senąją sostinę – Kernavę, kur smagiai padainavo, nuo piliakalnių pasigrožėjo besileidžiančia saule.

Nuoširdžiai dėkojame Širvintų parapijos klebonui L. Klimui visada palaikančiam „Mykoliukus“ ir tėveliams, kurie negailėdami savo laiko savanoriškai veža.

Choro vadovas Dailius Kavalevskis ir tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

Comments Off on „Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį