LIETUVOS VYSKUPAI: POPIEŽIAUS ATVYKIMAS – NUOSTABI DIEVO DOVANA

 

 

 

Brangūs broliai ir seserys, gyvenantys Lietuvoje ir už jos ribų,

Lygiai prieš 25 metus visi tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius apsilankė Lietuvos žemėje. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas tapo vienu didžiausių naujai atgimusios Lietuvos valstybės įvykių. Šiuo metu mūsų Tėvynė rengiasi istoriniam susitikimui. Su džiaugsmo virpuliu širdyje laukiame popiežiaus Pranciškaus ir rengiamės jo atvykimui. Tai bus ypatinga patirtis – pamatyti ir išgirsti Šventąjį Tėvą, kuris atvyksta aplankyti savo bendruomenės Baltijos šalyse. Katalikų Bažnyčios vadovas ketina susitikti ne tik su tikinčiaisiais, bet ir su visais geros valios žmonėmis, kuriems yra svarbios žmogiškosios vertybės, žmogaus prigimtinių teisių apsauga bei pagalba patiems vargingiausiems. Popiežiaus vizitas mūsų šalyje – labai svarbi tikėjimo ir vilties sustiprinimo proga bei demokratinės visuomenės pamatų tvirtinimas. Jau dabar, bet ypač paskutinėmis rugsėjo savaitėmis į Baltijos šalis nukryps tarptautinės bendruomenės dėmesys. Rugsėjo 23 d. iš Kauno Santakos parko į visą pasaulį bus transliuojamos šv. Mišios, kurias popiežius Pranciškus aukos kartu su Lietuvos ir iš užsienio atvykusiais vyskupais, kunigais ir susirinkusiais tikinčiaisiais. Įprastai sekmadienio vidurdienį popiežiaus kalbama Viešpaties angelomalda, po kurios jis kreipiasi į viso pasaulio tikinčiuosius, šį kartą sklis ne iš Apaštališkųjų rūmų lango Vatikane, bet iš Kauno.

Ką reiškia toks svarbus istorinis momentas Lietuvai? Pirmiausia – tai nuostabi Dievo dovana. Mūsų nedidelis kraštas, palyginti su kitomis pasaulio tautomis, sulauks tokio svarbaus svečio atvykimo! Antra, mus visus pasieks šv. Petro įpėdinio žodis, kuris ilgiems metams taps kelrodžiu stiprinant mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą maloninga Dievo apvaizda. Trečia, į visą pasaulį pasklis žinia apie mus ir mūsų kraštą. Tai suteiks galimybę daugeliui žmonių pasaulyje susipažinti su Lietuva ir kitomis Baltijos šalimis ir, be abejonės, padrąsins vis daugiau piligrimų ir turistų mus aplankyti.

Šiuo metu baigiama registracija į rugsėjo 22–23 d. renginius su Šventuoju Tėvu: į susitikimą su jaunimu Vilniuje šeštadienio vakare ir į šv. Mišias Kaune sekmadienio rytą. Ką daryti, jei nesuspėtume užsiregistruoti ar negautume kvietimo? Nenusiminkime! Galimybę pamatyti popiežių Pranciškų turėsime visi. Šventasis Tėvas, vykdamas papamobiliu Vilniaus ir Kauno gatvėmis, sveikins ir laimins visus, kurie išeis iš savo namų jo pasitikti. Brangieji, jei tik leidžia galimybės, kviečiame tomis dienomis nelikti vieniems namie prie televizijos ekranų, bet išeiti į gatves, kad būtumėte Popiežiaus pasveikinti ir palaiminti.

Popiežiaus atvykimas mums yra ypatinga bendrystės proga. Švęsdami Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės 100 metų jubiliejų dar kartą turime unikalią progą iš naujo pajusti Atgimimo sąjūdžio nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Baltijos kelio vienybės momentą. Drąsinkime savo šeimos narius, kaimynus ir bendradarbius tapti istorinio įvykio dalyviais. Popiežiaus vizito šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ vėl naujai težadina tą jaudinančią patirtį, kai prieš 25 metus Lietuvoje priėmėme popiežių šv. Joną Paulių II. Kvieskime vieni kitus atvykti! Padovanokime sau ir savo artimiesiems tikėjimo įkvėpimo progą ir mūsų tautos vienybės džiaugsmą!

Atvykime susitikti su popiežiumi Pranciškumi!

Lietuvos vyskupai

Šaltinis: www.bernardinai.lt

Susitikimų programą su Šventuoju Tėvu rasite čia

Comments Off on LIETUVOS VYSKUPAI: POPIEŽIAUS ATVYKIMAS – NUOSTABI DIEVO DOVANA

Vaikų giesmė skambėjo Bagaslaviškyje

Rugsėjo 9 d. Bagaslaviškio bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai. Šv. Mišias aukojo svečias, Bagaslaviškio parapijoje užaugęs kun. Tadas Piktelis. Šv. Mišiose giedojo Širvintų parapijos vaikų chorelis „Mykoliukai’“, vadovas Dailius Kavalevskis. Po Šv. Mišių kun. vikaras Povilas Slaminis padėkojo vaikams ir jų vadovui už gražias giesmes ir kiekvienam įteikė po dovanėlę.

Comments Off on Vaikų giesmė skambėjo Bagaslaviškyje

Svečiai iš Paparčių

Rugsėjo 8 d. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje svečiavosi Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios moterų choras, vadovaujamas vargonininko Viktoro Zujaus. Svečiai giedojo vakarinėse Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. vikaras Povilas Slaminis. Žmonės buvo sužavėti atliekamomis giesmėmis ir po Šv. Mišių padėkojo skambiais plojimais. Užtvirtinant draugystę tarp vargonininkų Viktoro ir Dailiaus ir jų vadovaujamų chorų, buvo švenčiama bendra agapė, kurios metu skambėjo lietuvių liaudies dainos, nenutilo pokalbiai. Linkime Paparčių bažnyčios moterų chorui ir jų vadovui Švč. Mergelės Marijos globos ir toliau nuostabiais balsais šlovinti Dievą.

Comments Off on Svečiai iš Paparčių

„Mykoliukai“ giedojo Švč. Mergelei Marijai Pivašiūnuose

Rugpjūčio 22 d. Širvintų parapijos vaikų chorelis „Mykoliukai“ ir vadovas Dalius Kavalevskis giedojo Pivašiūnuose.

Šventės akimirkas rasite čia

 

Comments Off on „Mykoliukai“ giedojo Švč. Mergelei Marijai Pivašiūnuose

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Širvintose

Šių metų liepos 15 dieną Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai.
Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje, ant Karmelio kalvos, susibūrusia atsiskyrėlių bendruomene, davusia pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi. Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai ženklas – ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija.

Šv. Mišios Širvintų Šv. Arkangelo bažnyčioje vyko 10.00 (votyva) ir 12.00 val.(suma). Tikintieji į maldos namus rinkosi jau nuo ankstaus ryto. Maldininkai prieš Šv. Mišias jungėsi į rožinio maldą. Šventų Mišių auką už Širvintų parapiją aukojo ir homiliją sakė svečias, „OPUS DEI“ vadovas kunigas Farelas Peternalas. Votyvą nuskaidrino Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčios vaikų choro „Mykoliukai“ balsai. Sumoje giedojo jungtinis jaunimo ir sumos choras.

Comments Off on Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Širvintose

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelio „Mykoliukai“ išvyka į Trakus

„Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas nuo seno traukia maldininkus.

XVI amžiuje stebuklais ir malonėmis ėmęs garsėti Dievo Motinos paveikslas siejamas su kunigaikščio Vytauto vardu. XVIII amžiaus pradžioje kitoje paveikslo pusėje buvo užrašyta, kad jį Vytautui Krikšto proga dovanojęs Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas (1391—1425). Anot įrašo, tai esanti ikona Nikopėja (graikiškai — Pergalingoji), padėjusi imperatoriui Jonui Komnenui (1087—1143) pralaužti persų apgultį ir sėkmingai grįžti į Konstantinopolį. Nors neturima istorinių žinių, koks buvo Vytauto vaidmuo Trakų bažnyčiai įsigyjant šį paveikslą, yra žinoma, kad jį gerbė ir katalikai, ir stačiatikiai, ir net Vytauto pavaldiniai vietos musulmonai. Veikiausiai šis įrašas atsirado prieš 1718 m., kai plačiai išgarsėjęs stebuklingas paveikslas pirmasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis, suteikiant jam Ligonių Užtarėjos titulą.“ (http://www.trakubaznycia.lt/?id=4)

Saulėtą birželio 26-osios rytą Širvintų bažnycios šventoriuje šurmuliavo vaikai. Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelis „Mykoliukai“, vadovaujamas vargoninko Dailiaus Kavalevskio, lydinčios vaikus mamos, bažnyčios ministrantai, kun. vikaras Povilas Slaminis, tikybos mokytoja Renata Blusevičienė vyko į Trakus. Išvykos tikslas – aplankyti Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilką, giedoti, patarnauti Šv. Mišiose.

Nuvykę į Trakus, pirmiausiai aplankėme Trakų pilį, vaikai pasiplaukiojo laiveliu Trakų ežere.

Trakai garsėja tradiciniu karaimų patiekalu kibinais, kurių išalkę skubėjome valgyti.

Nepastebimai atėjo vakaras. Pasivaikščiodami ėjome link Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilkos ruoštis vakaro Šv. Mišioms. Prieš Šv. Mišias, kartu su bažnyčios zakristijonu Raimondu Malužinu giedojome Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Mišias pradėjome giesme, dedikuota Trakų Dievo Motinai. Mišias aukojo Širvintų parapijos kun. vikaras Povilas Slaminis už Širvintų parapijos vaikų chorelį „Mykoliukai“ ir visus vaikus, kuriems reikalinga Dievo Motinos globa.

Nepajutome, kaip baigėsi Šv. Mišių auka. Buvome pakylėti, jutome ypatingą dvasinį ryšį su Švč. Mergele Marija ir su jos Motinišku palaiminimu išskubėjome namo.

Už šią kelionę norime padėkoti Širvintų parapijos klebonui Leonui Klimui, kun. vikarui Povilui Slaminiui, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilkos klebonui Jonui Varaneckui, kuris maloniai mus priėmė.

Trakų Dievo Motina nuo seno garsėja savo malonėmis. Mes irgi meldėmės prašydami savo šeimoms, savo parapijai jos globos ir užtarimo.

Tikybos mokytoja Renata Blusevičienė ir vargonininkas Dailius Kavalevskis

Comments Off on Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelio „Mykoliukai“ išvyka į Trakus

Pirmoji Šv. Komunija mūsų parapijoje

Gegužės 13 ir 20 d. Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vaikai pirmą kartą susitiko su Jėzumi Kristumi priimdami Švč. Sakramentą. Sveikiname Juos, Jų tėvelius, katechetes Nomedą Drazdienę ir Renatą Blusevičienę. Telydi Jus visus Švč. Mergelės Marijos globa, o vaikučiams linkime augti metais ir Viešpaties malone.

Šventės akimirkos:

Žydrūno Vyšniausko nuotraukos

Comments Off on Pirmoji Šv. Komunija mūsų parapijoje

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmųjų beatifikacijos metinių šventimas Kaišiadoryse

 
Birželio 14 diena, ketvirtadienis
PALAIMINTOJO TEOFILIAUS LITURGINIS MINĖJIMAS.
GEDULO IR VILTIES DIENA
 
8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.      
9.30 – 12.00 val.  Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda
12.00 val. Šv. Mišios. Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę.
Pal. Teofiliaus relikvijų įteikimas Kauno seserims benediktinėms.
13.30 -17.45 Švč. Sakramento adoracija.
17.00 – 17.45 val. Tremtinių pagerbimas prie Tremtinių paminklo.
18.00 val. Šv. Mišios ir birželinės pamaldos. Meldžiamės už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę.
19.15 val. Koncertas Pal. Teofiliaus aikštėje.
                
Birželio 15 diena, penktadienis, skirtas
ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
           
8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
9.30 – 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda.
12.00 val. Šv. Mišios. Meldžiame Dievo gailestingumo ir Išganymui reikalingų malonių.
Kauno miesto parapijų piligriminė kelionė.
13.30 – 17.45 val. Švč. Sakramento adoracija.
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už mirusius Kaišiadorių vyskupijos ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius.
Nuo 19.00 val. naktinė Švč. Sakramento adoracija (iki 8.00 val. ryto).
 
Birželio 16 diena, šeštadienis, skirtas
ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
 
10.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
11.30 – 12.00 val. Rožinio malda.
12.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei.
Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą – sutaną.
15.00 – 15.15 val. Gailestingumo valanda.
15.15 – 18.00 val. Kristaus kančios apmąstymas. Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Gieda Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapijos Grigališkojo choralo studija “Schola cantorum de Regina Pacis”.
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už Popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą.
Mišiose giedamos senovinės žemaičių giesmės.  
                       
Birželio 17 diena, sekmadienis
PIRMŲJŲ TEOFILIAUS BEATIFIKACIJOS METINIŲ IŠKILMĖ
           
8.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
10.00 – 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda.
12.00 val. Iškilmės Šv. Mišios. Padėka už Palaimintąjį Teofilių, dalyvaujant Apaštaliniam Nuncijui, Lietuvos ir kitų šalių vyskupams, kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir tikintiesiems.
14.00 – 17.50 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda, šlovinimas.
18.00 val. Šv. Mišios.  Meldžiamės už Lietuvos šeimas, vaikus ir jaunimą.
                                  
Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedros viduryje birželio 14 – 17 dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.
 
Minėjimo dienomis Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.

Plakatas

VISUS KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI IR DĖKOTI DIEVUI UŽ PALAIMINTĄJĮ TEOFILIŲ!

Comments Off on Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmųjų beatifikacijos metinių šventimas Kaišiadoryse

Popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą

Pasitinkant kovo 11-ąją, Lietuvą pasiekė džiugi žinia: Šventasis Tėvas Pranciškus lankysis Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22–23 dienomis.

Popiežius susitiks su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, dvasininkais, neįgaliaisiais, vienuolėmis ir vienuoliais, tremtiniais ir politiniais kaliniais bei išgyvenusiais Holokaustą žmonėmis. Po susitikimo su Prezidente Dalia Grybauskaite Popiežius kreipsis į susirinkusius Daukanto aikštėje Vilniuje.

Dvi dienas truksiančio vizito Lietuvoje metu Popiežius aplankys Vilnių ir Kauną. Šeštadienį, rugsėjo 22 d., Vilniuje Šventasis Tėvas susitiks su jaunimu, o rugsėjo 23, sekmadienį, Popiežius Kaune aukos šv. Mišias, kuriose kviečiami dalyvauti visi Lietuvos žmonės.

Numatoma, kad Popiežius sustos pasimelsti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje, buv. KGB vidaus kalėjime, kuriame dabar įrengtas Genocido aukų muziejus.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad Popiežius pirmiausia atvažiuoja pas savo tikinčiųjų bendruomenę, Lietuvos gyventojus. Gražus sutapimas, kad Popiežius pasirinko aplankyti Baltijos šalis metais, kai šalys švenčia Valstybės atkūrimo šimtmetį.

Popiežiaus apaštalinei kelionei Lietuvoje pasirinktas šūkis Kristus Jėzus – mūsų viltis.

Po viešnagės Lietuvoje Popiežius Pranciškus vyks į Latviją ir Estiją.

Kovo 9 d., Šventojo Sosto Spaudos tarnyba paskelbė: „Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22–25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje, Latvijoje Rygą ir Agluoną ir Talino miestą Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus.“

Prieš 25-erius metus Lietuvoje lankėsi Popiežius Jonas Paulius II. Tuomet tik ką nepriklausomybę atgavusioje šalyje šventasis Jonas Pauliaus II svečiavosi keturias dienas.

Žiniasklaidos akreditacija į renginius su Popiežiumi Pranciškumi bus pradėta 2018 m. liepos mėn. pabaigoje. Visa informacija bus skelbiama tinklalapyje www.popiežiausvizitas.lt.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas

 

Comments Off on Popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą

Sutvirtinimo sakramentas mūsų parapijoje

sv-dvasiaGegužės 27 d. 18 val. šv. Mišių metu vyskupas Jonas Ivanauskas mūsų parapijos bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą.

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. 

Dalyvaudami šventėje prisiminkime per savo Sutvirtinimą gautas dovanas ir malones.

 

 

Šventosios Dvasios dovanos (žr. Iz 11, 1-2)

Išmintis – Šventosios Dvasios dovanų visuma, leidžianti apžvelgti, įvertinti ir suvokti savo gyvenimą.

Supratimas – širdimi ir protu suvokti Šventąjį Raštą, liturgiją, melstis ir vertinti tiesą.

Patarimas – ištirti Dievo valią kasdieniame gyvenime: ką daryti, kaip auklėti, kaip vadovauti…

Tvirtumas – laikytis tikėjimo, juo didžiuotis ir nesigėdyti, nugalėti savo ydas, tvardytis.

Žinojimas – kaip bendrauti su žmonėmis, vertinti ir naudoti daiktus, daryti nuosaikius sprendimus.

Maldingumas – gerbti žmones, šventus daiktus ir vietas, imtis artimo meilės tarnystės.

Pagarbi baimė – nuostata gerbti ir vertinti Viešpatį ir žmones.

Šventosios Dvasios dovanų vaisiai (žr. Gal 5, 22-23)

Meilė – ištvermingai mylėti, gerbti ir branginti Dievą bei artimą.

Džiaugsmas – vidinė nuostata šviesiai laikytis Dievo prieglobstyje, net ir ištikus sunkumams.

Ramybė – taikingai sugyventi su Dievu, žmonėmis, ypač artimaisiais, ir savimi.

Kantrumas – iš meilės išlaikyti pusiausvyrą, kai liūdna, nepatogu ir sunku.

Maloningumas – su meile išklausyti, padėti, patarnauti.

Gerumas – ugdyti teisingumą, laikytis tiesaus kelio, nors aplinka ir klaidintų.

Romumas – rasti vidinę išeitį, kai sunku, nesiseka, nusivylus.

Meilumas – su visais elgtis švelniai

Ištikimybė – asmenims, šeimai, bendruomenei ir sau

Susilaikymas – savitvarda

Kuklumas – santūriai ir dorai kalbėti, rengtis, elgtis, bendrauti

Skaistumas – galėti žvelgti Dievui į akis ir gerbti savo bei kitų asmenį

 

26 Comments