Vasario 16-osios akimirkos Širvintų bažnyčioje

Comments Off on Vasario 16-osios akimirkos Širvintų bažnyčioje

Vasario 16-osios šventė

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė:

12.30 val. – 100 varpo dūžių.

13.00 val. – Šv. Mišios.

Šiemet pirmąjį gavėnios penktadienį švenčiame Vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Ši mūsų Valstybės sukaktis labai svarbi ir Bažnyčiai. Nepriklausomą Lietuvą kūrė laisvi, tikintys žmonės. Atsižvelgdami į šią džiugią ir reikšmingą mūsų Valstybės sukaktį, Lietuvos vyskupai kviečia visus jungtis į padėkos už laisvės dovaną maldą ir pirmąjį šių metų gavėnios penktadienį, vasario 16 d., atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių (abstinencijos).

Pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir toliau galioja visais kitais metų penktadieniais, o visi pageidaujantys nuo mėsiškų valgių galės susilaikyti ir šių metų vasario 16 d.

Dalinkimės vieni su kitais nepriklausomybės džiaugsmu! Te Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta (plg. Jn 15,11)!

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija

 

Comments Off on Vasario 16-osios šventė

Gavėnios pamaldos

Pelenų diena – vasario 14 d. – Šv. Mišios 10 ir 18 val. 

Kryžiaus kelias:

  • Penktadieniais, prieš Šv. Mišias (apie 17.20 val.).
  • Sekmadieniais, po sumos Šv. Mišių (apie 13.15 val.).

Kartais gavėnia būdavo perdėm suvokiama kaip susilaikymo nuo maisto laikas. Tačiau XX a. Bažnyčia, nors ir primygtinai pabrėždama didžiulę pamaldumo ir atgailos praktikos svarbą, gerokai sušvelnino pasninko taisykles. Atgailos tikslas – atitaisyti savyje tai, kas graso įtraukti į nuodėmę, ir skatinti tai, kas veda į gera. Žinoma, reikia laikytis keleto privalomų Bažnyčios nurodymų dėl maisto: pasninkauti (susilaikyti nuo pieno ir mėsos produktų) Pelenų dieną ir Didįjį penktadienį, penktadieniais susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Susilaikymo nuo mėsiškų valgių taisyklė draudžia valgyti žinduolių bei paukščių mėsą ir tai, kas tiesiogiai susiję su mėsa. Leidžiama valgyti žuvį, kiaušinius, pieno produktus, jūros gėrybes.

Pasninkaujant leidžiama per dieną sočiai pavalgyti tik kartą, kitus du kartus (pvz., rytą ir vakare) – tik lengvai užkąsti. Geriant vandenį, pieną, vaisių sultis, pasninkas nepažeidžiamas.

Galbūt kai kas čia jaus stipresnį įkvėpimą. Pavyzdžiui, pagal naujausius Lietuvos vyskupų patarimus galima susilaikyti nuo prabangaus maisto arba atsisakyti nesaikingo pomėgio ar net priklausomybę sukeliančių produktų: saldumynų, kavos, alkoholinių gėrimų, tabako ir pan.

Tačiau apskritai gavėnia yra išskirtinis laikas, kuriuo kiekvienas, pasak šv. Teresės Avilietės, gali „išravėti savo daržą”. Kas uoliai to imsis, tas veikiai ras savo padėčiai tinkamų atgailos ir pamaldumo būdų. Štai keletas jų: tvardyti savo regą ir klausą, susilaikant nuo televizoriaus žiūrėjimo; laikytis išorinės bei vidinės tylos ir rasti daugiau laiko dvasiniams skaitiniams, maldai bei adoracijai vienumoje; šiokiadieniais dalyvauti Mišiose; lankyti ligonius ligoninėse ar senelių namuose; priimti svetimšalius; dalytis su labiausiai stokojančiais… Tokia yra šiuolaikinė ir labai veiksminga gavėnios praktika.

Viena sudedamųjų gavėnios atsivertimo dalių yra susitaikinimas su Dievu ir artimu. Šis susitaikinimas reiškiasi ir vyksta per Sutaikinimo sakramentą. Bažnyčia primygtinai reikalauja, kad kiekvienas jį priimtų prieš Velykas. Tam būtinas asmeninis dialogas su kunigu. Nuodėmių išpažinimui rengiamasi šiuolaikiniam pasauliui pritaikytu sąžinės patikrinimu. Susitaikinimas su Dievu įmanomas tik trokštant ir stengiantis susitaikinti su artimu. Maldoje „Tėve mūsų” iš tiesų tariame: „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams”, o Evangelijoje pagal Matą Viešpats pabrėžia: „Jei jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų” (Mt 6, 11–15)

Šaltinis: www.bernardinai.lt

Comments Off on Gavėnios pamaldos

Dekano kun. Leono Klimo auksinis jubiliejus

Sausio 5 d. Širvintų parapijos tikintieji ir svečiai šventė dekano kun. Leono Klimo kunigystės 25-metį ir žemiško gyvenimo 50-metį. Šv. Mišių metu visi drauge dėkojo Viešpačiui už dvasininką, pavedė į Viešpaties rankas.

Už Dievo stalo susirinko dekano L. Klimo kolegos kunigai. Pasveikinti dekano atvyko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Vyskupas Arūnas Poniškaitis, dekano Leono seminarijos kurso draugas, sakė pamokslą. Pasirodo, ir svečias mini sidabrinį kunigystės jubiliejų.

Sakoma, kad jubiliejinės sukaktys suteikia progos trumpai stabtelėti ir apsidairyti, pasižiūrėti į nueitą kelią, pasvarstyti, ar tavo gyvenimas buvo prasmingas. Dekanui to daryti nereikia. Už Jį kalba padaryti darbai, žmonių pagarba ir dėkingumas, keliais tapusios Širvintų krašte įmintos prasmingos veiklos pėdos.

Visų Širvintų parapijos tikinčiųjų ir parapijos organizacijų vardu linkime Dievo palaimos ir ilgiausių metų.

 

 

 

Comments Off on Dekano kun. Leono Klimo auksinis jubiliejus

Šeimadienis

Širvintų dekanato šeimos centras gruodžio 30 d. sukvietė dekanato šeimas į šeimadienį, kuris vyko Liaušių kultūros namuose. Geradarių – kun. E. Kazlausko, renginių organizatorės L. Monkevičienės, Šešuolių seniūnės J. Lukšienės, Širvintų parapijos jaunimo, šeimos centro savanorių – dėka šeimos šauniai praleido laiką: drauge šventė šv. Mišias, klausėsi ses. Rozanos paskaitos „Kelias kito link“, pasigrožėjo Liaušių kultūros namų spektakliu, pabuvo kartu, pabendravo, vieni kitus dar geriau pažino.

Šeimadienio akimirkos:

 

 

Comments Off on Šeimadienis

Kalėdinės dirbtuvės

Kilus idėjai, 2017 m. gruodžio 29 d. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaikų choro dalyviai su choro vadovu vargonininku Dailiumi Kavalevskiu gamino atvirukus. Jiems talkino tikybos mokytoja Renata Blusevičienė.

  Kalėdinių dirbtuvių akimirkos:

Comments Off on Kalėdinės dirbtuvės

Betliejaus ugnis Širvintų bažnyčioje

Kūčių išvakarėse į Širvintų bažnyčią buvo atnešta Betliejaus ugnis. Kun. povilas Slaminis nuoširdžiai dėkojo šauliams ir Justui Arasimavičiui už padovanotą ramybės akimirką.

Betliejaus taikos ugnis (BTU) – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Ji buvo pradėta radijo ir televizijos transliuotojo ORF iniciatyva 1986 m. Austrijoje, Linco mieste. Idėja kilo socialinės paramos akcijos „Šviesa tamsoje“ metu.

Kasmet ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę. Šių metų taikos vaikas – Tobijas Flachneris. Dvylikametis Tobijas iš bendruomenės „Tyli naktis“ Austrijos mieste Hochburge lapkričio 24-ąją uždegė Taikos ugnies žibintą Betliejaus gimimo grotoje. Hochburge gimė ir giesmės „Tyli naktis“ kompozitorius Francas Gruberis. Kitąmet sukaks 200 metų nuo tada, kai ši giesmė buvo sugiedota pirmą kartą. Gruodžio 13-ąją šių metų taikos vaikas Tobijas Romoje perdavė Betliejaus taikos ugnį Popiežiui Pranciškui.

Comments Off on Betliejaus ugnis Širvintų bažnyčioje

Susibūrė vaikų choras

Širvintų parapijos vaikų choras susibūrė 2017 m. jaunojo vargonininko Dailius Kavalevskio ir tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės dėka. Chore gieda 17, antros–septintos klasių, vaikų.

Choro repeticijos vyksta šeštadieniais 16.30 val., po repeticijos, 18.00 val., visi gieda Širvintų bažnyčioje per Šv. Mišias.

Choro veiklos akimirkos:

Comments Off on Susibūrė vaikų choras

Ateik kartu švęsti šeimadienio!

 

Gruodžio 30 d.

(Liaušių kultūros namuose, Ukmergės r.)

10.20 – Registracija.

11.00 – Padėkos šv. Mišios, Santuokos sakramento atnaujinimas (kun. E. Kazlauskas).

12.00 – Sesers Rozanos paskaita: „Kelias vienas kito link“.

12.50 – Šešuolių parapijos vaikų spektaklis.

13.00 – Agapė (vaišės suneštinės).

13.30 – Šeimų varžytuvės (prizai ir siurprizai).

14.30 – Kava / arbata.

15.00 – Linksmieji žaidimai, šokiai.

Organizatoriai: Širvintų šeimos centras (tel. Nr.8 650 14 491 – Neringa)

Comments Off on Ateik kartu švęsti šeimadienio!

Kalėdinių šv. Mišių laikas

Šventinių šv. Mišių laikas:

Continue reading

Comments Off on Kalėdinių šv. Mišių laikas