„Mykoliukai“ Žolinės iškilmėse Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje

Žolinė – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė ir viena gražiausių katalikiškų švenčių palydint vasarą, užbaigiant vasaros darbus, žolynų šventinimas. Visose Lietuvos bažnyčiose vyksta Žolinių iškilmės.

Vaikų choras „Mykoliukai“ Žaslių bažnyčioje

Šiemet Širvintų bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ buvo pakviestas giedoti Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje per Žolinės šventės iškilmes. Prieš šv. Mišias Širvintų bažnyčios vargonininkas Dailius Kavalevskis surengė vargonų muzikos koncertą.

Po Žolinės iškilmių, dvasiškai pakylėti, dar pilni energijos „Mykoliukai“ nutarė ir papramogauti. Netoli Vievio esantis „Karmazinų“ pažintinis takas buvo tai, ko reikėjo judriems giedorėliams.

Žolinių diena prabėgo greitai ir buvo labai prasminga.

Nuoširdžiai norime padėkoti Žaslių parapijos klebonui Algiui Ananiui už šiltą „Mykoliukų“ priėmimą, o bažnyčios vargonininkei Astai Šimonienei už didelę globėjišką meilę „Mykoliukams“.

Renata Blusevičienė

Comments Off on „Mykoliukai“ Žolinės iškilmėse Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje

Choristai Pivašiūnuose šventė Švč. Mergelės Marijos Velykas

Tradiciškai Žolinę Širvintų parapijos Sumos choras švenčia Pivašiūnuose. Šiais metais, nors ir pandemija gerokai išgąsdino, choristai drauge su vadovu Sigitu Kirtikliu nepabūgo ir tęsė savo tradiciją – rugpjūčio 15 d. padėkos giesmes ir maldas skyrė Švenčiausiosios Mergelei Marijai – Pivašiūnų Nuliūdusiųjų Paguodai.

Atvykus į Pivašiūnus, choristų laukia keli rimti darbai. Pirmasis – drauge su jungtinių Kaišiadorių vyskupijos choru surepetuoti. Antrasis – pasimelsti, paprašyti malonių, pamąstyti prie stebuklingo Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo. Trečiasis – giesmėmis sužadinti tikinčiųjų jausmus per šv. Mišias. Ketvirtasis – drauge su vyskupijos choristais sudalyvauti agapėje. Ir pagaliau paskutinis – nupirkti lauktuvių artimiesiems. Šias užduotis choristai metai iš metų atlieka stropiai ir sąžiningai.

Šv. Mišias koncelebravęs Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius Žolinę pavadino Švč. Mergelės Marijos Velykomis.

„Žolinę mes galėtume pavadinti Mergelės Marijos Velykomis. Apaštalas Paulius taip pat šiandien mums primena, kad Kristuje visi mirusieji bus atgaivinti. Pirmasis yra Kristus, tada priklausantis Kristui. O Mergelė Marija tiesiogiai dalyvavo Kristaus gyvenime, todėl ji tapo Kristuje atgaivinta ir paimta į dangų.

Mielieji, šios šventės šventimas rodo ir mūsų norą savo gyvenimą kreipti dangaus link. Ne tiek svarbu, kur tu esi, bet tai – kur link judi. O mūsų kryptis veda dangaus link“, – tikintiesiems drąsinančiai kalbėjo buvęs Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, o dabar Telšių vyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius.

Žolinės atlaidai šiemet buvo pakankamai kuklūs ne tik tikinčiųjų gausa, bet ir muge. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė su Pivašiūnų seniūne Rima Čelkoniene, Globos namų direktoriumi Sigitu Karlonu bei klebonu monsinjoru Vincu Baubliu dar prieš šventę nutarė, kad šiemet Pivašiūnų atlaiduose nebus įprastos prekybininkų mugės, tačiau veiks religinių reikmenų, žolynų, proginių saldainių kioskeliai.

Smagu, kad į Žolinės šventės organizavimą aktyviai įsitraukė visos seniūnijoje veikiančios bendruomenės. Per iškilmes Pivašiūnų šventovę puošė jų nupinti žolynų vainikai ir girliandos, taip pat bendruomenių nariai valgydino svečius pačių pagamintu maistu.

Žolinės atlaidai dar tęsis iki rugpjūčio 22 d. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiemet Pivašiūnuose rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, bus skiriama padėka Dievui už kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę, minint kardinolo gimimo 100-ąsias metines. Be to, per 1988-ųjų metų Žolinės atlaidus kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo malonėmis garsėjantį paveikslą popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė jam Nuliūdusiųjų Paguodos titulą, primenantį Marijos artumą ir globą sovietmečio persekiojimus išgyvenusiai ir naujus iššūkius sutinkančiai Lietuvos Bažnyčiai.

Visi tikintieji yra kviečiami dalyvauti atlaiduose. Jau dalyvavę choristai savo feisbuko paskyrose dalinasi mintimis, nuotraukomis ir įspūdžiais: „Žolinė – viena gražiausių Lietuvos Švenčių. Kiekvienais metais mes, Širvintų bažnyčios choristai ,važiuojame į Pivašiūnus. Nuostabus jausmas dalyvauti tokioje gražioje šventėje“ arba „Ten per daug gera aura, kad „koronė“ galėtų plisti“.

Bevažiuojant pirmyn į atlaidus ir atgal, ir dar grįžus namo, choristai prisipažįsta, kad nuolat skamba Pivašiūnų Mergelei skirti žodžiai:

„O Marija Pivašiūnų,

Motina stebuklingiausia,

Kas Jos šaukias, tas nežūna,

Ji paguodžia ir išklauso.“

Nuotraukos Širvintų parapijos ir Alfredo Varno. Šventės akimirkos:

Comments Off on Choristai Pivašiūnuose šventė Švč. Mergelės Marijos Velykas

„Mykoliukai“ Anykščiuose

Vasara su „Mykoliukais“ perkopė į antrąja pusę. Besikalbant kilo mintis, kad atostogų metu reikia kuo daugiau pamatyti, patirti naujų įspūdžių, todėl „Mykoliukams“ irgi reikia pakeliauti. Pasitarėm ir nusprendėm, kad dar nesame buvę Anykščiuose. O ten ir pramogų daug, ir galėsime nuostabioje Anykščių Šv. Mato bažnyčioje pagiedoti.

Liepos 30 dieną, iš pačio ryto, tėvelių, choro vadovo Dailiaus Kavalevskio ir tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės lydimi Mykoliukai išvyko į Anykščius. Jau iš anksto buvome sudarę pramogų planą, nes norėjome labai daug pamatyti. Pirmiausiai mus pasitiko didingas Puntuko akmuo ir Medžių lajų tako grožis. Pramoginiu Anykščių traukinuku pasivažinėjome po Anykščių šilelį ir miesto centrą, šeimininkavome apverstame name, smagiai skriejome vasarinėmis rogutėmis ir nusikėlėme į „Cosmos“ Paukščių Taką, lankėmės Angelų muziejuje, kopėme į Anykščių bažnyčios bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę, o visą turiningą dieną vainikavo vakarinės Šv. Mišios, kuriose „Mykoliukai“ savo giesmėmis šlovino Dievą. Norim padėkoti Anykščių bažnyčios vargoninikui Rimvydui Griauzdei už šiltą „Mykoliukų“ priėmimą.

Grįždami namo, kol dar nesutemo, spėjom aplankyti „Laimės žiburį“ – rašytojo J. Biliūno kapą, o užsukę į Kavarską atsigaivinome ir namo parsivežėm Šv. Jono Krikštytojo šaltinio vandens.

Pavargę namus pasiekėme sutemus, bet labai smagiai, turiningai ir dvasingai praleidę visą dieną.

Kaip visada ačiū „Mykoliukų“ tėveliams už palaikymą, tiems, kas vežė „Mykoliukus“. Ačiū mūsų parapijos klebonui L. Klimui, kad visada pritaria „Mykoliukų“ idėjoms.

O mes, choro vadovas Dailius Kavalevskis ir tikybos mokytoja Renata Blusevičienė, esame labai laimingi, kad turime pačius šauniausius mūsų „Mykoliukus“.

Kelionės akimirkos:

Comments Off on „Mykoliukai“ Anykščiuose

„Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį

Jau tapo gražia tradicija, kai Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyksta giedoti į Kaišiadorių katedrą, į pal. Teofiliaus Matulionio koplyčią. Liepos 12 d. „Mykoliukai“ savo giesmėmis šlovino Dievą 17.00 val. per Švč. Sakramento adoraciją ir 18.00 val. per Šv. Mišias, kurias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“. Šv. Mišias aukojo Žaslių Šv. Jurgio parapijos klebonas Algis Ananis.

Grįžo namo „Mykoliukai“ dvasiškai pakylėti, lydimi Dievo malonės. O grįždami aplankė Lietuvos senąją sostinę – Kernavę, kur smagiai padainavo, nuo piliakalnių pasigrožėjo besileidžiančia saule.

Nuoširdžiai dėkojame Širvintų parapijos klebonui L. Klimui visada palaikančiam „Mykoliukus“ ir tėveliams, kurie negailėdami savo laiko savanoriškai veža.

Choro vadovas Dailius Kavalevskis ir tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

Comments Off on „Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį

Kun. Džonas Farelis Peternalis: „Tu esi Mergelės Marijos vaikas, tiesos, šviesos vaikas – ir dėl to esi saugus.“

Pirmieji atlaidai, pirmoji procesija po ilgo karantino subūrė širvintiškius į bažnyčią. Liepos 19 d. tikinčiųjų bendruomenė šventė Karmelio kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamos Škaplierinės, atlaidus.

Jau nuo senų laikų mūsų parapija mini šią šventę. Anksčiau moterys iš savo gėlynų sunešdavo pačias gražiausiai žydinčias gėles, papuošdavo altorius. Atlaidų dieną mergaitės ir moterys pasipuošdavo procesijos drabužiais, vyrai pasiskirstydavo kas kokią vėliavą neš, kas baldakimą, berniukai eidavo patarnauti prie altoriaus per šv. Mišias. Privažiuodavo tikinčiųjų net iš kaimyninių parapijų. Ūždavo ne tik šventorius, bet ir jo prieigos.

Laikai keičiasi. Kito apdarai, gal net žmonių sumažėjo, jau neūžia šventorius nuo šypsnių, džiugių apsikabinimų, bet tradicija liko ta pati. Smagu, kad tradicija švęsti Karmelio kalno švč. Mergelės Marijos atlaidus išliko, taip gera, kai į atlaidus susirenka bendraminčiai, į svečius atvyksta įdomus pamokslininkas.

Šiemet į atlaidus dekanas kun. L. Klimas pakvietė svečią iš Amerikos, 28 metus besidarbuojantį Lietuvoje, „Opus dei“ atstovą, kunigą Džoną Farelį Paternalį (John Farrell Peternal).

Kunigas pamokslininkas atlaidų dalyvius paragino melstis už tuos, kurie piktina: „Reikėtų Jėzaus širdimi prašyti Dievo palaimos tam, kas mus piktina: politikai, žmonės. Reikia mylėti savo priešus, melstis už juos, kad patektų į dangų Dievo nustatytų laiku.“

Kunigas Džonas pasidalino Karmelio kalno istorija, apie susibūrusia atsiskyrėlių bendruomenę, davusią pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi.

Anot kunigo svečio, škaplierius yra švč. Mergelės Marijos mylėtojų ženklas. Mergelė Marija apreiškė, kad globos kiekvieną, kuris nešios šią sakramentaliją ir priklausys Mergelės Marijos mylėtojų būriui.

Kunigas Džonas paragino tikinčiuosius prašyti švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo pas Dievą, taip pat Dievo globos ne tik sau, bet ir savo artimiesiems, tiems, kas mums skambina, ką sutinkame, ką matome per televizorių, net ir tiems, kurie mus erzina ar engia.

Sustiprinti dvasininko žodžių, tikintieji dalyvavo Eucharistinėje puotoje, su Sumos choru giedojo giesmes, dalyvavo procesijoje.

Po šv. Mišių šventorius jau klegėjo: kas pirko vaikams ir anūkams atlaidinių saldainių, kas šnekučiavosi, kas laukė atvažiuojančių artimųjų parvežti namo, kas skubėjo namo saugodamasis nepasigauti koronaviruso.

Tikintieji skirstėsi namo palaiminti, pakylėti ir palytėti švč. Mergelės Marijos motiniškos globos.

Atlaidų akimirkos:

Comments Off on Kun. Džonas Farelis Peternalis: „Tu esi Mergelės Marijos vaikas, tiesos, šviesos vaikas – ir dėl to esi saugus.“

Šakplierinės atlaidai ir Šv. Mišių tvarka

Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje, ant Karmelio kalvos, susibūrusia atsiskyrėlių bendruomene, davusia pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi. Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai ženklas – ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis, sakramentalija.

Comments Off on Šakplierinės atlaidai ir Šv. Mišių tvarka

J. E. Jonas Ivanauskas: „Esate krikščionys su kokybės ženklu“

Širvintų parapija Valstybės dieną minėjo švęsdama Sutvirtinimo sakramento šventę. 51 sutvirtinamasis visus mokslo metus lankė katechezes, kurias vedė mokytoja Nomeda Drazdienė ir kunigas vikaras Adam Adukowski, o pirmadienį, liepos 6 d., jau stovėjo šventoriuje puošniai pasidabinę ir nekantriai laukdami J. E. vyskupo Jono Ivanausko, kad suteiktų Sutvirtinimo sakramentą ir sustiprintų Šventąja Dvasia.

J. E. vyskupas džiaugėsi pasirengusiais sutvirtinamaisiais ir pabrėžė, kad, priėmę sutvirtinimo sakramentą, krikščionys yra su kokybės ženklu, iš naujo atranda jiems suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas. Be to, J. E. dar kartą priminė, kad sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Anot Vyskupo, sakramentą priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene.

Drauge su vyskupu J. Ivanausku Šv. Mišias aukojo vyskupijos kancleris Gediminas Tamošiūnas, Širvintų parapijos vikaras kunigas Adam Adukowski. Tikinčiųjų širdis dievop kėlė vaikų choras „Mykoliukai“.

Dera atkreipti dėmesį, nors karantinas jau baigėsi, tačiau J. E. vyskupas laikėsi įmanomų atsargumo priemonių, prieš suteikdamas sutvirtinimo sakramentą, dezinfekuodavo rankas, šv. Mišios, vyskupo pageidavimu, buvo aukojamos lauke.

Po vyskupo palaiminimo dekanas kun. Leonas Klimas padėkojo sutvirtinamiesiems, jų tėveliams, pakvietė aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, nuoširdų AČIŪ tarė ir tikybos mokytojams, ir choreliui „Mykoliukai“ bei jo vadovui Dailiui Kavalevskiui.

Kviečiame pasižiūrėti sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkas:

Comments Off on J. E. Jonas Ivanauskas: „Esate krikščionys su kokybės ženklu“

Ilgai laukta Pirmosios Komunijos šventė

2020 m. liepos 3 ir 4 dienomis Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos neeilinės Šv. Mišios. Po ilgo karantino, trečią kartą keičiant datą, pagaliau įvyko Pirmosios Komunijos šventė. Šiais metais Atgailos ir Eucharistijos sakramentams pasiruošė 61 vaikas ir 2 suaugę. Visus metus katechetai Danguolė Lapinskienė, Renata Blusevičienė ir Dailius Kavalevskis su vaikais dirbo pagal Kauno arkivyskupijos katechetikos centro programą.

Šv. Mišias aukojo ir Pirmąją Komuniją vaikai ir suaugę priėmė iš Širvintų parapijos klebono Leono Klimo rankų.

Per šventes giedojo Širvintų Šv. arkangelo Mykolo vaikų choras „Mykoliukai“.

Nuotraukos Artūro Gerulskio

Comments Off on Ilgai laukta Pirmosios Komunijos šventė

Atšaukiamos Devintinės, Sutvirtinimo sakramento ir Pirmosios Komunijos šventės

Su džiaugsmu Širvintų parapijos žmonės laukė Devintiniu, jau ir lengviau atsikvėpė, kai sužinojo, kad šv. Mišių laikas grįžta į įprastas vėžes. Deja, džiaugsmas truko neilgai, turime ir vėl palaukti. Po savaitgalio mūsų rajone, Kernavėje, buvo nustatyti COVID-19 atvejai. Atsižvelgdami į pakankamai pavojingą situaciją žmonių sveikatai, ATŠAUKIAME DEVINTINIŲ ŠVENTĘ SU PROCESIJA, kuri turėjo vykti BIRŽELIO 14 D. 12 VAL. Bagaslaviškio parapijoje taip pat nevyks Devintinių procesija. Kol kas šv. Mišios Širvintų bažnyčioje vyks per karantiną nustatyta tvarka: šiokiadieniais 9 ir 18 val., šeštadieniais ir sekmadieniais – 10 ir 18 val.

Pranešame, kad vadovaudamiesi Širvintų operacijų centro sprendimu dėl COVID-19 protrūkio Kernavėje nuo birželio 9 d. dviem savaitėms neorganizuoti kultūrinių renginių, ATŠAUKIAME SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĘ, kuri turėjo vykti birželio 20 d. Ji nukeliama į rudenį. Musninkų parapijoje taip pat nevyks sutvirtinimo sakramento šventė.

Labai apgailestaujame, kad ir Pirmosios Komunijos šventės dar negalime švęsti. Atsižvelgdami į esamą situaciją, pranešime, kada vaikai galės priimti Pirmąją Komuniją.

Širvintų parapijos informacija

Comments Off on Atšaukiamos Devintinės, Sutvirtinimo sakramento ir Pirmosios Komunijos šventės

Šv. Mišių tvarka karantino metu

Šiokiadieniais 9 ir 18 val.

Šeštadieniais 10 ir 18 val.

Sekmadieniais 10 ir 18 val.

Comments Off on Šv. Mišių tvarka karantino metu