Širvintų Šeimos centras kviečia keliauti

skelbimas-i-kryziu-kalna

Comments Off on Širvintų Šeimos centras kviečia keliauti

JUBILIEJUS GAILESTINGUMO DARBUOTOJAMS IR SAVANORIAMS

Popiežius Pranciškus paskelbė Gailestingumo jubiliejų, kad šie metai būtų išgyventi kaip ypatingos malonės ir dvasinio atsinaujinimo laikas. 2016 lapkričio 16 d. Vilniaus arkivyskupija pakvietė į Jubiliejinę dieną, skirtą gailestingumo darbuotojams ir savanoriams. Tai reta proga atnaujinti savo tikėjimą ir pasiryžimą daryti gailestingumo darbus ir juos džiugiai daryti.

Į Vilniaus Arkikatedrą baziliką ankstų pirmadienio rytą susirinko maldininkai iš visos Lietuvos: socialiniai, medicinos, sveikatos darbuotojai, o taip pat tie, kurie save dovanoja Bažnyčios karitatyvinei tarnystei. Pirmąją paskaitą Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje skaitė kun. Ričardas Doveika. Kunigas labai aiškiai įvardino, kas yra savanoris. „Žmogus, kuris Tavyje atpažino kilnumą ir tikras Dievo akis. Savanoriai žvelgia savo ir Dievo žvilgsniu, ir žiūri tuo pačiu metu ta pačia kryptimi, kas būtent pavaizduota ir šių Gailestingumo jubiliejaus metų logotipe. Savanoris, tai žmogus, kuris darydamas gerus darbus nelaukia atsidėkojimo, nes tuos darbus darau su Meile. Tada iš tikrųjų Tavo širdyje yra Dievas. Savanoris yra tikėjimo, troškimo, ieškojimo ir apsisprendimo žmogus. Eiti šituo keliu – tai aukoti savo gyvybę. Ar turi savyje drąsos nukentėti dėl Jėzaus? Savanorio niekas nesustabdys, net jei atsitrenks į sieną. Jis visada ras išeitį, nes visa, ką jis daro, daro kartu su Jėzumi. Savanoriams nemokama ne dėl to, kad jie nieko verti, jie yra neįkainuojami. Esate būtent ten, kur turite būti, naudokitės gautomis dovanomis. Tvirtai žinokite, kad esate Dievo vaikai,“ – kalbėjo kunigas Ričardas Doveika.

Gailestingumo kelią, Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų pristatė kun. Mariušas Maršalekas (Mariusz Marszalek). Visi susirinkusieji buvo kviečiami savarankiškai leistis į piligrimystę Gailestingumo keliu, pereiti Gailestingumo duris Aušros Vartų koplyčioje. Savanoriams buvo išdalinti lankstinukai su piligriminio Gailestingumo kelio Vilniuje žemėlapiu bei 9 lankytinų vietų aprašymu.

15.00 val. Šv. Teresės bažnyčioje prie Aušros vartų koplyčios buvo aukojamos šv. Mišios už visus Gailestingumo darbuotojus ir savanorius. Šv. Mišias aukojo arkivysk. Gintaras Grušas.

Po Šv. Mišių arkivyskupas Gintaras Grušas visus pakvietė dar nesiskirstyti ir užsukti dar kiek pabendrauti ir pasivaišinti maltiečių sriuba.

Po tokio gražaus renginio visų veidai švytėjo, jautėmės dvasiškai pakylėti, buvome laimingi ir dėkingi organizatoriams.

 

Širvintų „Caritas“ informacijadscn2410 dscn2335-1 dscn2332 dscn2326 dscn2316 dscn2315 dscn2302 dscn2301 dscn2298 dscn2290 dscn2261 dscn2258

2016-11-14 2016-11-14-001 skirtukai-2016-10-27-1

Comments Off on JUBILIEJUS GAILESTINGUMO DARBUOTOJAMS IR SAVANORIAMS

Šv. Arkangelo Mykolo atlaidams praūžus

Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai širvintiškiams šiemet buvo įspūdingi dėl dviejų priežasčių: dėl nuoširdaus 47-erius metus gyvuojančio Lietuvos mokslo akademijos mišraus choro koncerto ir dėl šv. Arkangelo Mykolo relikvijos, kurią nuo šv. Mykolo kalno atvežė Maišiagalos kunigas Juzefas Aškelovičius, o kunigas Marius Talutis padovanojo relikvijorių.
Lietuvos mokslo akademijos mišraus choro viešnagė
Lietuvos mokslo akademijos mišrus choras šiemet Širvintų rajone lankosi jau nebe pirmą kartą. Jis papuošė Zibalų bažnyčios šv. Jurgio atlaidus. Širvintiškiams taip pat nusišypsojo sėkmė pasiklausyti mišraus choro atliekamų šv. Mišių, giesmių, tautinių dainų. Šis aukšto meninio lygio kolektyvas, atliekantis klasikinius kūrinius, lietuvių kompozitorių vokalinę muziką, nevengia ir aranžuotų lietuvių liaudies dainų. Kelionių išlaidas padengia JAV gyvenančių tautiečių Aldonos ir Jono Čingų įsteigtas fondas, Seimo narys Valentinas Stundys.
Choro meno vadovas Vytautas Verseckas, o jam padeda chormeisterė-dirigentė ir koncertmeisterė Judita Taučaitė. Jie savo nuoširdžiu darbu praturtino choro repertuarą naujais įdomiais kūriniais, atnešė jaunatviško polėkio. Ne vienas dalyvavęs atlaiduose džiaugėsi gražiu koncertu. Po koncerto tikintieji net neskubėjo namo, dalinosi įspūdžiais. Žmonės atrodė pakylėti, laimingi.
Šv. Arkangelo Mykolo relikvijos kelionė į Širvintas
Dar viena atlaidų staigmena – šv. Arkangelo Mykolo relikvija. Prieš šv. Mišias dekanas kun. Leonas Klimas parapijiečiams pranešė, kad Širvintų bažnyčia

pagaliau turi Šv. Arkangelo Mykolo relikviją – akmenuką nuo Šv. Mykolo kalno, kurį atvežė Maišiagalos kunigas Juzefas Aškelovičius. Ne vienam tikinčiajam kilo klausimas, kas yra relikvija. Pasak Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekano Religijų studijų katedros docento Beno Ulevičiaus, „žodžio „relikvija“ prasmė paprasta. Tai lotynų kalbos žodis, reiškiantis „liekanas“ arba „palaikus“. Krikščionybė pripažįsta trijų rūšių relikvijas. Labiausiai gerbiamos vadinamosios „I laipsnio relikvijos“ – paties šventojo palaikai ar jų dalys. „II laipsnio relikvijomis“ laikomos šventojo drabužių dalys ar kiti jam artimi daiktai. Pagaliau „III laipsnio relikvijų“ garbingumas kyla dėl jų sąlyčio su „I laipsnio relikvijomis“. Tai įvairūs daiktai (pvz., audeklo gabalėliai), kuriais buvo tiesiogiai paliesti šventojo palaikai.“ Širvintų bažnyčiai padovanota III laipsnio relikvija – akmuo nuo kalno, ant kurio apsireiškė Šv. Mykolas.
Prancūzijoje, tarp Normandijos ir Bretanės, yra Šv. Mykolo kalnas (Mont St. Michel), ant kurio pastatytas didžiulis benediktinų vienuolynas, Viduramžiais buvęs svarbus mokslo centras. Vienuolyno statybos buvo pradėtos X a. pabaigoje, tačiau jau ir iki to laiko čia būta šventovės. Legenda pasakoja, kad senovėje šioje vietoje buvusios neįžengiamos girios ir pelkės, kurios vienąsyk prasmegusios skradžiai. Likęs tik vienas kalnas. Sykį Avranšo vyskupas virš kalno išvydo patį arkangelą Mykolą (prancūziškai – Mišelį). Šis liepęs vyskupui kalno viršūnėje pastatyti koplyčią. Vyskupas pastatė koplyčią, o aplink ją buvo įkurtas vienuolynas, tapęs piligrimų traukos centru. XII a. vienuolynas klestėjo – turėjo didžiulę biblioteką, kurioje buvo sukaupta tiek rankraščių, jog vienuolynui prigijo „Knygų miesto“ vardas.
Kita staigmena širvintiškiams – buvusio Širvintų vikaro kunigo Mariaus Talučio dovana – relikvijorius, į kurį buvo įdėta šv. Mykolo relikvija – akmuo.
Džiugu, kad Širvintų bažnyčia dabar garsės ne tik kaip Kultūros paveldo objektas, bet ir iš Prancūzijos atkeliavusia relikvija. Nuoširdžiai dėkojame kunigams Juzefui Aškelovičiui ir Mariui Talučiui, kurie rūpinasi bažnyčios tradicija gerbti šventųjų relikvijas ir tikinčiųjų dvasiniu gyvenimu. Nuo dabar Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai bus turtingesni: kiekvienas metais dvi savaites prieš atlaidus vyksta adoracijos, po kiekvienų Šv. Mišių giedama giesmė į Šv. Arkangelą Mykolą, o dabar ir pagarbinsime relikviją.

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bendruomenės informacija

Comments Off on Šv. Arkangelo Mykolo atlaidams praūžus

Kviečiame keliauti į Kryžių kalną!

Comments Off on Kviečiame keliauti į Kryžių kalną!

Švęskime bendrystę!

skelbimas-sveskime-bendryste-galutinis-1

Comments Off on Švęskime bendrystę!

Kviečiame į titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus

mykolas

Rugsėjo 25 d., sekmadienį, mūsų bažnyčioje bus švenčiami tituliniai šventojo arkangelo Mykolo atlaidai.
Nuoširdžiai kviečiame atvykti ir dalyvauti šioje tikėjimo šventėje!
Atlaidus ves Želvos parapijos kunigas Petras Avižienis.
Atlaidų pradžia – 12 val.
Per šv. Mišias ir po jų giedos Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras (choro meno vadovas Vytautas Verseckas, chormeisterė-koncertmeisterė Judita Taučaitė).

Comments Off on Kviečiame į titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus

Jaunimo išvyka

Su naujo vikaro Povilo Slaminio atvykimu pas mus į Širvintas, atgijo ir jaunimo gyvenimas. Štai įrodymas 🙂

13941037_895098193950412_1300734085_n

13941056_895093757284189_377979012_n

13942259_895097847283780_18388493_n

13942332_895166787276886_78978599_n

13942439_895095570617341_1929680988_n

13942469_895097690617129_1976398056_n

13942474_895095227284042_1430838246_n

13942510_895095143950717_502867312_n

13942518_895094330617465_2101885558_n

13942594_895096247283940_285379633_n

13942633_895095527284012_1991147113_n

13942638_895166813943550_1716539209_n

13942657_895095247284040_860604532_n

13942678_895166800610218_433320688_n

13956764_895166880610210_796208607_n

13956798_895166850610213_132348000_n

13956830_895166870610211_52781042_n

13956965_895166933943538_471790330_n

13956968_895093760617522_383064798_n

13957037_895096070617291_1985873614_n

13957431_895094690617429_1844510006_n

13957436_895166863943545_2030731149_n

13957451_895095407284024_1430396336_n

13957454_895166867276878_361815853_n

13957470_895166923943539_522597980_n

13957541_895166837276881_1723302805_n

13957584_895096190617279_1182571171_n

13957608_895094483950783_1258599178_n

13988678_895095497284015_1527012761_n (1)

13988678_895095497284015_1527012761_n (2)

13988678_895095497284015_1527012761_n

13988684_895095377284027_938079000_n

13988795_895097380617160_713746053_n

13988802_895095547284010_1242415029_n

13988854_895099127283652_1271694328_n

13988865_895100573950174_1397858833_n

13989425_895096007283964_1539872159_n

13989468_895166807276884_2012630987_n

13989477_895096163950615_484356297_n

13989533_895095133950718_1133012358_n

13989601_895093370617561_752903586_n

13989722_895100613950170_682343088_n

14009876_895166853943546_1050822543_n

14009886_895095013950730_1878317210_n

14009890_895166830610215_446418697_n

14009963_895096123950619_401007243_n

14009971_895095330617365_930824869_n

14009991_895096293950602_512314411_n

14010092_895095777283987_239522500_n

14011739_895097363950495_1651776518_n

14011798_895095620617336_1508932480_n

14011973_895100183950213_214651441_n

10156814_895166947276870_218219010_n

13414595_1196489907049927_615742836_n

13866718_895095530617345_1617605364_n

13936509_895166903943541_12185808_n

13937010_895098350617063_1590915942_n

13937022_895095477284017_1616775004_n

13937048_895166883943543_1915432634_n

13937049_895095870617311_816515265_n

13940927_895096113950620_549248919_n

13940934_895166900610208_207546713_n

Comments Off on Jaunimo išvyka

Škaplierinės atlaidai

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šią liepą šventėme atlaidus Širvintose.
20160717_132110

20160717_132102

20160717_132953

20160717_132959

20160717_133004

20160717_132615

20160717_132619

20160717_132642

20160717_132055

20160717_132038

20160717_132019

20160717_132014

20160717_122611

20160717_122444

20160717_122403

20160717_122356

20160717_120347

Comments Off on Škaplierinės atlaidai

Adoracija skirta Dievo gailestingumo jubiliejaus metams

atsisiųsti

Comments Off on Adoracija skirta Dievo gailestingumo jubiliejaus metams

Kvietimas

VZB KVIETIMAS SIRVINTOS 2016-page-001

Comments Off on Kvietimas