Dvasininkai

Klebonas dekanas Leonas KLIMAS

          Širvintų parapijos klebonas kunigas Leonas Klimas gimė 1967 metais gruodžio 14 d., daugiavaikėje tikinčioje šeimoje, Krosnos parapijoje, Lazdijų raj., Vilkaviškio vyskupijoje. Pajutęs pašaukimą kunigystei mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu pašventintas 1992 metais sausio 1 d. Kaišiadorių katedroje, vyskupo Juozapo Matulaičio rankų uždėjimu. Kunigo tarnystės kelyje darbavosi Elektrėnų vikaru, Paparčių, Punios, Žaslių klebonu. Į Širvintas atvyko 2006 m. balandžio mėn. 19 d.

 

 

Kunigas vikaras Povilas SLAMINIS

Kunigas vikaras Povilas Slaminis gimė 1989 m. liepos 13 d., Merkinės parapijoje, Varėnos r. Studijavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. 2016 m. birželio 3 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Švč. Jėzaus Širdies šventėje, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje įšventino kunigu diakoną Povilą SLAMINĮ. Neopresbiterį paskyrė Širvintų parapijos vikaru.

Altarista Antanas ČERNA 

          Kunigas Antanas Černa gimė 1937 m. lapkričio 20 d., Pušaloto parapijoje, Pasvalio raj., Panevežio vyskupijoje. Baigė Kauno kunigų seminariją ir kunigu buvo pašventintas 1965 m. balandžio 14 d. Kauno arkikatedroje. Kunigystės kelyje darbavosi Jiezno, Palomenės, Krivonių, Nemunaičio, Kiauklių, Zibalų, Pivašiūnų, Vievio parapijose. Nuo 2005 m. balandžio mėnesio – Širvintų altarista.
Apie kunigą Antaną skaitykite Romo Zibalo intervių:
http://www.sirvinta.net/zmones/visos-parapijos-liko-atminty-ir-sirdy/

 

Širvintų parapijos kunigai aptarnauja Bagaslaviškio ir Krikštėnų bažnyčias