Category Archives: Uncategorized

Už gydymą sumokėta stikline pieno

Širvintų bažnyčioje liepos 18 d. vykę Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai išsiskyrė Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedros dekano prelato kanauninko Vytauto Gustaičio pamokslu ir padėkomis bažnyčios rėmėjams. Kelias savaites trukęs alinantis karštis nesutrukdė Širvintų parapijos tikintiesiems ateiti ir švęsti … Continue reading

Comments Off on Už gydymą sumokėta stikline pieno

Škaplierinės atlaidai

Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje, ant Karmelio kalvos, susibūrusia atsiskyrėlių bendruomene, davusia pradžią karmelitų ordinui ir su pirmiausia karmelitams būdingu atributu – škaplieriumi. … Continue reading

Comments Off on Škaplierinės atlaidai

KARANTINAS DIKTUOJA NAUJAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TRADICIJAS

2021 m. birželio 6 d. 54 širvintiškiams įsiminė ne tik kaip Devintinių šventė ar Tėvo diena, bet kaip akimirka, kai Širvintų šv. arkangelo Mykolo šventoriuje akis į akį galėjo susitikti su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku ir priimti Sutvirtinimo sakramentą. Valandą … Continue reading

Comments Off on KARANTINAS DIKTUOJA NAUJAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TRADICIJAS

Pirmą kartą susitikti su Kristumi pandemija nesutrukdė

2021 m. gegužės mėnesio tris sekmadienius bažnyčios šventorius klegėjo nuo vaikų balsų. Gegužės 16, 23 ir 30 d. Pirmąją Komuniją priėmė 69 vaikai ir vienas suaugęs asmuo. Pirmosios Komunijos išvakarėse vaikai atliko pirmąją išpažintį. Anot jų, labai jaudinosi, buvo nedrąsu … Continue reading

Comments Off on Pirmą kartą susitikti su Kristumi pandemija nesutrukdė

Lietuvos vyskupai kviečia į maldos tiltą

Šeima yra nepaprastai svarbi visuomenės ir Bažnyčios gyvenime, todėl Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už šeimas. Tiltai statomi, kad sujungtų skirtingus krantus. Santuokos sakramentas … Continue reading

Comments Off on Lietuvos vyskupai kviečia į maldos tiltą

Širvintų dekanato mokinių nuotraukų paroda „Didžiosios savaitės ir Velykų slėpinys“

Comments Off on Širvintų dekanato mokinių nuotraukų paroda „Didžiosios savaitės ir Velykų slėpinys“

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

„Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5–6). Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Su giliu tikėjimu, dėkingumu mus mylinčiam Dievui ir … Continue reading

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

Šventojo Juozapo metų sielovadinės gairės

Brangūs tikėjimo broliai ir seserys, 2020 m. gruodžio 8 dieną, švenčiant Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, popiežius Pranciškus paskelbė Šventojo Juozapo, Visuotinės Bažnyčios globėjo, metus. Jie truks iki šių metų gruodžio 8 dienos. Paskelbdamas šiuos metus, Apaštališkajame laiške PATRIS CORDE Šventasis … Continue reading

Comments Off on Šventojo Juozapo metų sielovadinės gairės

Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus

Šventasis Tėvas Pranciškus, 2020 metų gruodžio 8 d. pradėdamas Šv. Juozapo metus, pakvietė tikinčiuosius atrasti, jog žmonės, kurie atrodo gyvenantys slaptoje arba yra „antraeiliai“, atlieka neprilygstamą vaidmenį išganymo istorijoje. Toks yra ir šv. Juozapas – nepastebimas savo kasdieniu, diskretišku ir … Continue reading

Comments Off on Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus

Bažnyčia negali laiminti homoseksualių asmenų sąjungų

Tikėjimo mokymo kongregacija atsakė neigiamai į viešai iškeltą abejonę dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo. Vatikane pirmadienį su popiežiaus Pranciškaus žinia ir sutikimu paskelbtoje Kongregacijos „Responsum ad dubium“ tekste pateiktas klausimas, atsakymas į jį ir kongregacijos vadovų paaiškinanti nota, … Continue reading

Comments Off on Bažnyčia negali laiminti homoseksualių asmenų sąjungų