Category Archives: Uncategorized

Širvintų parapija šventė Dievo Žodžio sekmadienį

Netikėtas dekano kun. L. Klimo paraginimas sausio 26 d. atsinešti Šventąjį Raštą nustebino ne vieną parapijietį. „Kitas sekmadienis – pirmą kartą paskelbtas Dievo Žodžio sekmadieniu. Nors Dievo Žodį skaitome ir apmąstome per kiekvienas šv. Mišias, tačiau Popiežius 2019 m. rugsėjo … Continue reading

Comments Off on Širvintų parapija šventė Dievo Žodžio sekmadienį

Dievo Žodžio sekmadienis – sausio 24 d.

Širvintų parapijos kunigai kviečia parapijiečius sausio 24 d. švęsti Dievo Žodžio sekmadienį ir į Šv. Mišias (10.00, 12.00, 18.00) atsinešti Šventuosius Raštus, kurie bus pašventinti. Popiežius Pranciškus 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“, kuriame nurodė, kad … Continue reading

Comments Off on Dievo Žodžio sekmadienis – sausio 24 d.

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! „Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10-11). Su gyvu tikėjimu ir jautria širdimi švenčiame Kristaus Gimimo šventę, Kalėdas. Pripildyti šios nuotaikos … Continue reading

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS

Širvintų dekanato mokyklose minimas pal. Mykolas Giedraitis

Vaizdo įrašą, kaip Širvintų dekanato mokyklos mini pal. Mykolą Giedraitį, žiūrėkite čia.

Comments Off on Širvintų dekanato mokyklose minimas pal. Mykolas Giedraitis

,,Mykoliukų‘‘ Kalėdinis paštas seneliams

Jaukų gruodžio septintosios vakarą tikybos mokytoja Renata Blusevičienė su  ,,Mykoliukais‘‘ rinkosi į netradicinę repeticiją – atidarė kalėdinio pašto dirbtuves. Šurmuliuodami, klausydami ramios kalėdinės muzikos piešė, klijavo, kirpo kalėdinius atvirukus. Jau tapo gražia tradicija Kalėdų švenčių metu aplankyti Širvintų parapijos senelių … Continue reading

Comments Off on ,,Mykoliukų‘‘ Kalėdinis paštas seneliams

,,Mykoliukai‘‘ vaikų svajonių išsipildymo šventiniame renginyje ,,Vaikas Vaikui‘‘

Gruodžio 12 d. Elektrėnų kultūros centre vyko šventinis renginys ,,Vaikas Vaikui“, kurį organizavo Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Elektrėnų skyrius ir jų pirmininkė Birutė Grybauskienė. Energinga, pilna optimizmo Birutė jau aštuonerius metus organizuoja tokį renginį, ji ir pakvietė ,,Mykoliukus‘‘ atvykti ir … Continue reading

Comments Off on ,,Mykoliukai‘‘ vaikų svajonių išsipildymo šventiniame renginyje ,,Vaikas Vaikui‘‘

Kalėdinių šv. Mišių laikas

Comments Off on Kalėdinių šv. Mišių laikas

Adventinės rekolekcijos

Comments Off on Adventinės rekolekcijos

RAROTINIŲ ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS

Comments Off on RAROTINIŲ ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS

Jaunimo pramogos kūnui ir sielai

Širvintų parapijos vikaras kunigas drauge su jaunimu susiorganizavo kelionę į Vilnių. Joje buvo numatytos pramogos ir kūnui, ir sielai. Vieną kelionės dalį sudarė poilsis vandens parke, o kitą – piligriminė kelionė į kelias šventoves – Šv. Faustinos vienuolyną ir Aušros … Continue reading

Comments Off on Jaunimo pramogos kūnui ir sielai