Category Archives: Uncategorized

Rožinio malda Širvintų parapijoje

Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį. Pop. Jonas Paulius II sakė : „Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą.“ O Šventasis Tėvas Pranciškus, matydamas visuomenės pasidavimą piktojo žabangoms, kviečia tikinčiuosius po Rožinio … Continue reading

Comments Off on Rožinio malda Širvintų parapijoje

Istorinis įvykis Širvintų parapijoje

Jo Ekscelencija vyskupas Jonas Ivanauskas Širvintų bažnyčioje per Šv. arkangelo Mykolo atlaidus, rugsėjo 30 d., iškilmingai inauguravo palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio altorių su I-ojo laipsnio relikvija. Altorių puošia vyskupo Teofiliaus paveikslas, nutapytas lenkų dailininko Zbignievo Gierčako (Zbigniew Gierzcak), ir relikvija … Continue reading

Comments Off on Istorinis įvykis Širvintų parapijoje

KVIEČIAME DALYVAUTI ŠIRVINTŲ PARAPIJOS ŠVENTĖJE – ATLAIDUOSE

K V I E Č I A M E DALYVAUTI ŠIRVINTŲ PARAPIJOS ŠVENTĖJE – ATLAIDUOSE Šių metų rugsėjo 30 d. – sekmadienį – kviečiame visus širvintiškius dalyvauti Širvintų parapijos globėjo Šv. Arkangelo Mykolo šventėje ir atlaiduose. Šia proga Širvintų bažnyčioje … Continue reading

Comments Off on KVIEČIAME DALYVAUTI ŠIRVINTŲ PARAPIJOS ŠVENTĖJE – ATLAIDUOSE

LIETUVOS VYSKUPAI: POPIEŽIAUS ATVYKIMAS – NUOSTABI DIEVO DOVANA

      Brangūs broliai ir seserys, gyvenantys Lietuvoje ir už jos ribų, Lygiai prieš 25 metus visi tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius apsilankė Lietuvos žemėje. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas tapo vienu didžiausių naujai atgimusios Lietuvos … Continue reading

Comments Off on LIETUVOS VYSKUPAI: POPIEŽIAUS ATVYKIMAS – NUOSTABI DIEVO DOVANA

Vaikų giesmė skambėjo Bagaslaviškyje

Rugsėjo 9 d. Bagaslaviškio bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai. Šv. Mišias aukojo svečias, Bagaslaviškio parapijoje užaugęs kun. Tadas Piktelis. Šv. Mišiose giedojo Širvintų parapijos vaikų chorelis „Mykoliukai’“, vadovas Dailius Kavalevskis. Po Šv. Mišių kun. vikaras Povilas Slaminis padėkojo … Continue reading

Comments Off on Vaikų giesmė skambėjo Bagaslaviškyje

Svečiai iš Paparčių

Rugsėjo 8 d. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje svečiavosi Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios moterų choras, vadovaujamas vargonininko Viktoro Zujaus. Svečiai giedojo vakarinėse Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. vikaras Povilas Slaminis. Žmonės buvo sužavėti atliekamomis giesmėmis … Continue reading

Comments Off on Svečiai iš Paparčių

„Mykoliukai“ giedojo Švč. Mergelei Marijai Pivašiūnuose

Rugpjūčio 22 d. Širvintų parapijos vaikų chorelis „Mykoliukai“ ir vadovas Dalius Kavalevskis giedojo Pivašiūnuose. Šventės akimirkas rasite čia  

Comments Off on „Mykoliukai“ giedojo Švč. Mergelei Marijai Pivašiūnuose

Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Širvintose

Šių metų liepos 15 dieną Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Ši šventė istoriškai susijusi su Palestinoje, ant … Continue reading

Comments Off on Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai Širvintose

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelio „Mykoliukai“ išvyka į Trakus

„Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos … Continue reading

Comments Off on Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelio „Mykoliukai“ išvyka į Trakus

Pirmoji Šv. Komunija mūsų parapijoje

Gegužės 13 ir 20 d. Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vaikai pirmą kartą susitiko su Jėzumi Kristumi priimdami Švč. Sakramentą. Sveikiname Juos, Jų tėvelius, katechetes Nomedą Drazdienę ir Renatą Blusevičienę. Telydi Jus visus Švč. Mergelės Marijos globa, o vaikučiams linkime … Continue reading

Comments Off on Pirmoji Šv. Komunija mūsų parapijoje