Category Archives: Uncategorized

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelio „Mykoliukai“ išvyka į Trakus

„Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos … Continue reading

Comments Off on Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelio „Mykoliukai“ išvyka į Trakus

Pirmoji Šv. Komunija mūsų parapijoje

Gegužės 13 ir 20 d. Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vaikai pirmą kartą susitiko su Jėzumi Kristumi priimdami Švč. Sakramentą. Sveikiname Juos, Jų tėvelius, katechetes Nomedą Drazdienę ir Renatą Blusevičienę. Telydi Jus visus Švč. Mergelės Marijos globa, o vaikučiams linkime … Continue reading

Comments Off on Pirmoji Šv. Komunija mūsų parapijoje

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmųjų beatifikacijos metinių šventimas Kaišiadoryse

  Birželio 14 diena, ketvirtadienis PALAIMINTOJO TEOFILIAUS LITURGINIS MINĖJIMAS. GEDULO IR VILTIES DIENA   8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.       9.30 – 12.00 val.  Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda 12.00 val. Šv. Mišios. Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir … Continue reading

Comments Off on Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pirmųjų beatifikacijos metinių šventimas Kaišiadoryse

Popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą

Pasitinkant kovo 11-ąją, Lietuvą pasiekė džiugi žinia: Šventasis Tėvas Pranciškus lankysis Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22–23 dienomis. Popiežius susitiks su Lietuvos tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, dvasininkais, neįgaliaisiais, vienuolėmis ir vienuoliais, tremtiniais ir politiniais kaliniais bei išgyvenusiais Holokaustą žmonėmis. Po susitikimo su Prezidente … Continue reading

Comments Off on Popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą

Sutvirtinimo sakramentas mūsų parapijoje

Gegužės 27 d. 18 val. šv. Mišių metu vyskupas Jonas Ivanauskas mūsų parapijos bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.  Dalyvaudami šventėje prisiminkime per … Continue reading

Komentuoti

PALAIMINTASIS TEOFILIUS – AR IŠGIRSIME JĮ

Prabėgo jau dešimt metų, kai mūsų Kaišiadorių vyskupijoje Jo Ekscelencijos vyskupo Juozo Matulaičio pastangų dėka parapijose atsikūrė Gyvojo Rožinio draugija (GRD) ir jau dešimt metų mes, šios draugijos nariai, savo ganytojui arkivyskupui Teofiliui Matulioniui meldžiame šventojo altoriaus garbės. Tiesa, birželio … Continue reading

Comments Off on PALAIMINTASIS TEOFILIUS – AR IŠGIRSIME JĮ

MOTINOS DIENA

VALDA PATINSKIENĖ Gal nuo giedrų šypsenų, gal dėl šventinės nuotaikos toks gražus šio – pirmojo gegužės – sekmadienio rytas. Gal ne blogesnė buvo ir šeštadienio diena, tačiau nesimatė gausiai perkančiųjų gėles, aptarinėjančių, kuriuo metu vykti į tėviškę pas mamą. O … Continue reading

Comments Off on MOTINOS DIENA

Paminėti 2018 – Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos – metai

Balandžio 26 d. visų rajono mokyklų tikybos mokytojos su mokinių komandomis suvažiavo į Musninkų Alfonso Petrulio gimnaziją. Susitikimo tikslas labai prasmingas – paminėti šiuos metus, Vyskupų konferencijos paskelbtus Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais. Renginį – popietę organizavo dorinio ugdymo … Continue reading

Comments Off on Paminėti 2018 – Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos – metai

Lytiškumo ugdymo programos pristatymas

Kovo 21 d. Širvintų parapijos salėje vyko susitikimas su Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadove Judita Bernatoniene. Tikybos, etikos mokytojams ir miesto mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams buvo pristatyta sveikatos ir lytiškumo ugdymo programa.  Susitikimo dalyviai diskutavo apie lytiškumo ugdymo programos dėstymo … Continue reading

Comments Off on Lytiškumo ugdymo programos pristatymas

Vasario 16-osios akimirkos Širvintų bažnyčioje

Comments Off on Vasario 16-osios akimirkos Širvintų bažnyčioje