Category Archives: Uncategorized

Kvietimas į šv. Mišias Videniškiuose, Molėtų r., padėkoti už pal. Mykolą Giedraitį

Pal. Mykolo Giedraičio biografiją skaitykite čia Pal. Mykolo Giedraičio litaniją skaitykite čia

Comments Off on Kvietimas į šv. Mišias Videniškiuose, Molėtų r., padėkoti už pal. Mykolą Giedraitį

Pal. Mykolo Giedraičio litanija

(Patvirtinta Kaišiadorių vyskupo) Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski … Continue reading

Comments Off on Pal. Mykolo Giedraičio litanija

Pal. Mykolo Giedraičio šventumo kelias

Mykolas Giedraitis, nuo seno liaudies laikomas palaimintuoju (1425–1485) Mykolas Giedraitis nuo mažens  būdamas šlubas ir mažo ūgio, šalindamasis „pasaulio tuštybių”, Bistricoje stojo į reguliarus Atgailos (de poenitentia) kanauninkus. Baigęs studijas Krokuvos universiteto menų ir filosofijos bakalauro laipsniu (1460), jis pasižymėjo labai … Continue reading

Comments Off on Pal. Mykolo Giedraičio šventumo kelias

„Mano Tėtis…“

„Linksmas, žydintis birželis, Mielas brolis vasarėlis. Neša dovaną tėveliui Išdidžiai, aukštai iškėlęs. Žalią ąžuolo vainiką Jis per visą naktį pynė. Tėti, šventę pasitiki, Džiaugsmą įsileisk krūtinėn. Ir vaikų kūrybos puokštę Būk priimti pasirengęs Ji nuspalvins šią dienelę Lyg vaivorykštė padangę.“ … Continue reading

Comments Off on „Mano Tėtis…“

Pirmoji Komunija Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

,,Pirmą kartą, pirmą kartą Mane Jėzus aplankys. Ką galėsiu jam ištarti, Kai pažvelgsiu į akis.’“ Šie  gražūs ir prasmingi giesmės žodžiai, kurie skambėjo  gegužės 12 ir 19 dienomis Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Septyniasdešimt du vaikai ir du suaugę pirmą … Continue reading

Comments Off on Pirmoji Komunija Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

,,Mykoliukai‘‘ ruošiasi mamos dienai

Gegužės 4 d., šeštadienį, ,,Mykoliukų‘‘ choro repeticija vyko kitaip nei įprastai. Artėja mamos diena. Mokytoja Renata pasiūlė ,,Mykoliukams‘‘ kurti atvirukus mamytėms, močiutėms. Kūrybiški ,,Mykoliukai‘‘, o ir dirbti visiems kartu buvo smagu. Pasidžiaugę gražiais atvirukais išbėgom į kiemą pažaisti. ,,Kvadratas‘‘, ,,Bulvė‘‘ … Continue reading

Comments Off on ,,Mykoliukai‘‘ ruošiasi mamos dienai

,,Mykoliukai“ Šv. Jurgio atlaiduose

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelis ,,Mykoliukai‘‘ buvo pakviesti giedoti Šv. Jurgio atlaiduose Žaslių bažnyčioje. Prieš Sumos  Šv. Mišias  chorelio vadovas vargonininkas Dailius Kavalevskis surengė vargonų muzikos koncertą. Šventiškai nusiteikę Mykoliukai giedojo  Šv. Mišių metu. Nuoširdžiai dėkojame už pakvietimą, … Continue reading

Comments Off on ,,Mykoliukai“ Šv. Jurgio atlaiduose

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė! Aleliuja! Šie žodžiai giliausiai išreiškia mūsų džiaugsmą Prisikėlusiu Jėzumi, kylantį iš meilės Jam. Išreiškia mūsų giliausią meilę Jėzui, tiesiog mūsų įsimylėjimą į Jėzų. Šią … Continue reading

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

Velykos pas senelius

Antrą Šv. Velykų dieną Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ su vadovu Dailiumi Kavalevskiu ir dorinio ugdymo mokytoja Renata Blusevičiene aplankė Širvintų parapijos senelių globos namų gyventojus ir padovanojo jiems Velykinį koncertą. Koncertą vedė mokytoja Renata. Skambėjo giesmės, … Continue reading

Comments Off on Velykos pas senelius

Seminarų programa „Krikščioniško tikėjimo ir sielovados pagrindai“ II studijų ciklas norintiems

Katalikų teologijos fakultetas kartu su Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija bei Šeimos ir asmens saviugdos centru „Bendrakeleiviai“ parengė keturių metų trukmės neformalaus švietimo programą „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovados pagrindai.“ Programos paskirtis – sielovadoje besidarbuojančių savanorių ir aktyviųjų parapijų narių teologinis ir pastoracinis pasirengimas misijai Bažnyčioje. … Continue reading

Comments Off on Seminarų programa „Krikščioniško tikėjimo ir sielovados pagrindai“ II studijų ciklas norintiems