Category Archives: Uncategorized

Lytiškumo ugdymo programos pristatymas

Kovo 21 d. Širvintų parapijos salėje vyko susitikimas su Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro vadove Judita Bernatoniene. Tikybos, etikos mokytojams ir miesto mokyklų direktoriams ir jų pavaduotojams buvo pristatyta sveikatos ir lytiškumo ugdymo programa.  Susitikimo dalyviai diskutavo apie lytiškumo ugdymo programos dėstymo … Continue reading

Comments Off on Lytiškumo ugdymo programos pristatymas

Vasario 16-osios akimirkos Širvintų bažnyčioje

Comments Off on Vasario 16-osios akimirkos Širvintų bažnyčioje

Vasario 16-osios šventė

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė: 12.30 val. – 100 varpo dūžių. 13.00 val. – Šv. Mišios. Šiemet pirmąjį gavėnios penktadienį švenčiame Vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Ši mūsų Valstybės sukaktis labai svarbi ir Bažnyčiai. Nepriklausomą Lietuvą kūrė laisvi, tikintys … Continue reading

Comments Off on Vasario 16-osios šventė

Gavėnios pamaldos

Pelenų diena – vasario 14 d. – Šv. Mišios 10 ir 18 val.  Kryžiaus kelias: Penktadieniais, prieš Šv. Mišias (apie 17.20 val.). Sekmadieniais, po sumos Šv. Mišių (apie 13.15 val.). Kartais gavėnia būdavo perdėm suvokiama kaip susilaikymo nuo maisto laikas. … Continue reading

Comments Off on Gavėnios pamaldos

Dekano kun. Leono Klimo auksinis jubiliejus

Sausio 5 d. Širvintų parapijos tikintieji ir svečiai šventė dekano kun. Leono Klimo kunigystės 25-metį ir žemiško gyvenimo 50-metį. Šv. Mišių metu visi drauge dėkojo Viešpačiui už dvasininką, pavedė į Viešpaties rankas. Už Dievo stalo susirinko dekano L. Klimo kolegos kunigai. … Continue reading

Comments Off on Dekano kun. Leono Klimo auksinis jubiliejus

Šeimadienis

Širvintų dekanato šeimos centras gruodžio 30 d. sukvietė dekanato šeimas į šeimadienį, kuris vyko Liaušių kultūros namuose. Geradarių – kun. E. Kazlausko, renginių organizatorės L. Monkevičienės, Šešuolių seniūnės J. Lukšienės, Širvintų parapijos jaunimo, šeimos centro savanorių – dėka šeimos šauniai … Continue reading

Comments Off on Šeimadienis

Kalėdinės dirbtuvės

Kilus idėjai, 2017 m. gruodžio 29 d. Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaikų choro dalyviai su choro vadovu vargonininku Dailiumi Kavalevskiu gamino atvirukus. Jiems talkino tikybos mokytoja Renata Blusevičienė.   Kalėdinių dirbtuvių akimirkos:

Comments Off on Kalėdinės dirbtuvės

Betliejaus ugnis Širvintų bažnyčioje

Kūčių išvakarėse į Širvintų bažnyčią buvo atnešta Betliejaus ugnis. Kun. povilas Slaminis nuoširdžiai dėkojo šauliams ir Justui Arasimavičiui už padovanotą ramybės akimirką. Betliejaus taikos ugnis (BTU) – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Ji buvo pradėta radijo ir televizijos … Continue reading

Comments Off on Betliejaus ugnis Širvintų bažnyčioje

Susibūrė vaikų choras

Širvintų parapijos vaikų choras susibūrė 2017 m. jaunojo vargonininko Dailius Kavalevskio ir tikybos mokytojos Renatos Blusevičienės dėka. Chore gieda 17, antros–septintos klasių, vaikų. Choro repeticijos vyksta šeštadieniais 16.30 val., po repeticijos, 18.00 val., visi gieda Širvintų bažnyčioje per Šv. Mišias. … Continue reading

Comments Off on Susibūrė vaikų choras

Ateik kartu švęsti šeimadienio!

  Gruodžio 30 d. (Liaušių kultūros namuose, Ukmergės r.) 10.20 – Registracija. 11.00 – Padėkos šv. Mišios, Santuokos sakramento atnaujinimas (kun. E. Kazlauskas). 12.00 – Sesers Rozanos paskaita: „Kelias vienas kito link“. 12.50 – Šešuolių parapijos vaikų spektaklis. 13.00 – Agapė … Continue reading

Comments Off on Ateik kartu švęsti šeimadienio!