Category Archives: Uncategorized

Atlikti darbai Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 2018–2019 m.

Restauruotas ir perdažytas bažnyčios vidus, pagaminti ir pakeisti trys sietynai, įrengtas Kryžiaus kelio stočių apšvietimas, šviestuvai paauksuoti; restauruoti keturių evangelistų paveikslai ir paauksuoti jų rėmai; įrengtas pal. Teofiliaus Matulionio altorius, restauruoti Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir didžiojo altoriaus antipendiumas (senasis). … Continue reading

Comments Off on Atlikti darbai Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 2018–2019 m.

SUSITIKIMAS DĖL SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO

Comments Off on SUSITIKIMAS DĖL SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO

SUSITIKIMAS DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS

Comments Off on SUSITIKIMAS DĖL PIRMOSIOS KOMUNIJOS

Šv. arkangelo Mykolo atlaidų akimirkos

Rugsėjo 29 d. širvintiškiai šventė Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, giedojo sumos ir vaikų chorai. Atlaidų akimirkos:

Comments Off on Šv. arkangelo Mykolo atlaidų akimirkos

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišių laikas

Comments Off on Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. Mišių laikas

Širvintų jaunimo šlovinimo grupė Punske

Širvintų parapijos jaunimo šlovinimo grupė 2019 m. rugsėjo 8 d. lankėsi Punske. Ji Punsko bažnyčioje per šv. Mišias giedojo šlovinimo giesmes, o pamaldoms pasibaigus surengė liaudiškų ir populiarių dainų koncertą. Jaunimo šlovinimo grupės giesmes ir liaudiškų ir populiarių dainų koncertą … Continue reading

Comments Off on Širvintų jaunimo šlovinimo grupė Punske

Širvintų parapijoje naujas kunigas

Šį sekmadienį (rugpjūčio 25 d.) Čiobiškio bažnyčioje Šv. Baltramiejaus atlaidai. O Bagaslaviškio Švento Kryžiaus Atradimo bažnyčioje nemažesnis įvykis. Šv. Mišias aukojo naujai paskirtas kunigas Adomas Adukauskas iš Lenkijos. Sakydamas pamokslą, kunigas Adomas pirmiausia padėkojo dekanui Leonui Klimui už šiltą ir … Continue reading

Comments Off on Širvintų parapijoje naujas kunigas

ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Žolinė – rugpjūčio 15 d. – Lietuvoje paskelbta nedarbo diena. Tai Marijos dangun ėmimo diena. Kaišiadorių vyskupijoje, Pivašiūnuose, vyksta pagrindiniai atlaidai, jau nuo 1988 m. trunkantys aštuonias dienas. Juose tradiciškai dalyvauja Širvintų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios choristai, vadovaujami vargonininko Sigito … Continue reading

Comments Off on ŽOLINĖS ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Širvintų dekanato diena Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose

Vienoje iš garsiausių Kaišiadorių vyskupijoje esančių šventovių Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje švenčiami dideli tituliniai atlaidai. Jie trunka aštuonias dienas. Kiekvienam Kaišiadorių vyskupijos dekanatui yra skirta viena atlaidų diena, per kurią meldžiamasi skirtingomis intencijomis. Šiais metais per … Continue reading

Comments Off on Širvintų dekanato diena Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose

,,Mykoliukai“ Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje

Kiekvieną sekmadienį Kaišiadorių katedroje, palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje 17.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija, o po jos, 18.00 val., Šv. Mišios, kurias tiesiogiai transliuoja „Marijos radijas“. Rugpjūčio 11 d. Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyko giedoti į pal. Teofiliaus Matulionio … Continue reading

Comments Off on ,,Mykoliukai“ Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje