Category Archives: Uncategorized

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

„Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (Mt 28, 5–6). Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Su giliu tikėjimu, dėkingumu mus mylinčiam Dievui ir … Continue reading

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO ŽODIS – SVEIKINIMAS VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS VELYKŲ PROGA

Šventojo Juozapo metų sielovadinės gairės

Brangūs tikėjimo broliai ir seserys, 2020 m. gruodžio 8 dieną, švenčiant Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, popiežius Pranciškus paskelbė Šventojo Juozapo, Visuotinės Bažnyčios globėjo, metus. Jie truks iki šių metų gruodžio 8 dienos. Paskelbdamas šiuos metus, Apaštališkajame laiške PATRIS CORDE Šventasis … Continue reading

Comments Off on Šventojo Juozapo metų sielovadinės gairės

Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus

Šventasis Tėvas Pranciškus, 2020 metų gruodžio 8 d. pradėdamas Šv. Juozapo metus, pakvietė tikinčiuosius atrasti, jog žmonės, kurie atrodo gyvenantys slaptoje arba yra „antraeiliai“, atlieka neprilygstamą vaidmenį išganymo istorijoje. Toks yra ir šv. Juozapas – nepastebimas savo kasdieniu, diskretišku ir … Continue reading

Comments Off on Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus

Bažnyčia negali laiminti homoseksualių asmenų sąjungų

Tikėjimo mokymo kongregacija atsakė neigiamai į viešai iškeltą abejonę dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo. Vatikane pirmadienį su popiežiaus Pranciškaus žinia ir sutikimu paskelbtoje Kongregacijos „Responsum ad dubium“ tekste pateiktas klausimas, atsakymas į jį ir kongregacijos vadovų paaiškinanti nota, … Continue reading

Comments Off on Bažnyčia negali laiminti homoseksualių asmenų sąjungų

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

Vilnius, 2021 m. kovo 9 d. Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiamas. Krikščioniškosios … Continue reading

Comments Off on Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

Šv. Mišių tvarka per gavėnią

Šv. Mišios šiokiadieniais 9 ir 18 val. Šeštadieniais 10 ir 18 val. Sekmadieniais 10, 12 ir 18 val. Kryžiaus kelias: Penktadieniais 17.15 val. ir sekmadieniais po Sumos šv. Mišių.

Comments Off on Šv. Mišių tvarka per gavėnią

INFORMACIJA DĖL BENDRUOMENINIŲ ŠV. MIŠIŲ ŠVENTIMO

Gerėjant epidemiologinei situacijai ir matant didelį poreikį palaikyti žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, Lietuvos Vyskupų Konferencija nutarė, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) atnaujinti bendruomeninių šv. Mišių šventimą. Atlaisvinimų apimtis yra konkrečiai susijusi su … Continue reading

Comments Off on INFORMACIJA DĖL BENDRUOMENINIŲ ŠV. MIŠIŲ ŠVENTIMO

Vasario 17 d. – Pelenų diena

Šv. Mišios Pelenų dieną mūsų bažnyčioje 10 ir 18 val. Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis … Continue reading

Comments Off on Vasario 17 d. – Pelenų diena

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS Vyskupijos tikintiesiems

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.“ (Lk 2, 10-11) Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Švenčiame Jėzaus Kristaus gimimą. Šloviname … Continue reading

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS Vyskupijos tikintiesiems

Bažnyčia atvira privačiai maldai

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišias, Lietuvos vyskupų sprendimu, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. parapijos kunigai aukoja kiekvieną dieną, bet be tikinčiųjų. Šv. Mišių metu meldžiamasi tikinčiųjų intencijomis ir už parapijiečių sveikatą, prašoma Dievo palaimos. Norintys … Continue reading

Comments Off on Bažnyčia atvira privačiai maldai