Category Archives: Uncategorized

Šv. Mišių tvarka karantino metu

Šiokiadieniais 9 ir 18 val. Šeštadieniais 10 ir 18 val. Sekmadieniais 10 ir 18 val.

Comments Off on Šv. Mišių tvarka karantino metu

Malda už Mamas Teofiliaus Matulionio koplyčioje su kunigu Adam

Širvintų parapijos kunigas Adam Adukowski gegužės 3 d. Šv. Mišias aukojo ir Dievo Žodį skelbė Kaišiadorių katedroje, Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Tądien katalikų bendruomenė šventė tris šventes: IV Velykų sekmadienį, Gerojo Ganytojo šventę ir Motinos dieną. Šv. Mišių aukoje buvo meldžiamasi … Continue reading

Comments Off on Malda už Mamas Teofiliaus Matulionio koplyčioje su kunigu Adam

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas: 1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama … Continue reading

Comments Off on Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Neužmirškime savo Širvintų bažnyčios

Šv. Mišios, bendros Rožinio, už Teofilių Matulionį maldos, širdį virpinančios giesmės, bendrystė – štai ko jau tikriausiai kiekvienas tikintis pasiilgo ir nori išgyventi ne nuotoliniu būdu. Gali atrodyti, kad karantinas sutrikdė mūsų parapijos gyvenimą. Gal iš dalies taip yra, bet … Continue reading

Comments Off on Neužmirškime savo Širvintų bažnyčios

Velykų stalo valgių palaiminimas

Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Visi atsako: Amen. Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja! Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja! Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto … Continue reading

Comments Off on Velykų stalo valgių palaiminimas

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS. Prisikėlusio Jėzaus dovana

Brangūs broliai ir seserys, Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis … Continue reading

Comments Off on LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS. Prisikėlusio Jėzaus dovana

Širvintų bažnyčia atidaryta asmeninei maldai

Širvintų parapijos kunigai informuoja, kad šv. arkangelo Mykolo bažnyčia kiekvieną dieną, 17–18 val., atidaryta asmeninei maldai. Taip pat tikintieji tuo metu gali atlikti išpažintį. Primename, kad dėl pratęsto karantino viešosios šv. Mišios neaukojamos. Tikintieji kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti šv. Mišiose, … Continue reading

Comments Off on Širvintų bažnyčia atidaryta asmeninei maldai

Didžioji savaitė ir šv. Velykos be viešųjų pamaldų ir šv. Mišių

Dėl COVID-19 pandemijos ir pratęsto karantino šv. Mišiose Lietuvos tikintieji ir toliau dalyvaus tik nuotoliniu būdu – net ir per šv. Velykas, svarbiausią krikščionims šventę. Apie tai pranešė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas. Didžiosios savaitės pamaldos Remdamiesi Šventojo … Continue reading

Comments Off on Didžioji savaitė ir šv. Velykos be viešųjų pamaldų ir šv. Mišių

Tikintieji kas vakarą, skambant bažnyčių varpams, kviečiami melstis į šv. Juozapą už medikus ir sergančius koronavirusu

LIETUVOS VYSKUPAI karantino metu nurodo „kas vakarą, 20 val., skambant bažnyčių varpams, asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus. Prašant Bažnyčios globėjo šv. Juozapo užtarimo, Vyskupai ragina melstis malda „Į tave, … Continue reading

Comments Off on Tikintieji kas vakarą, skambant bažnyčių varpams, kviečiami melstis į šv. Juozapą už medikus ir sergančius koronavirusu

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires dėl sielovados karantino sąlygomis. Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime … Continue reading

Comments Off on Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis