Category Archives: Uncategorized

Išlydėjome kunigą Povilą Slaminį

„Jau šiandien išvykstu į kitą parapiją – į Punską. Man buvo gera pas Jus“, – prieš palaimindamas po liepos 28-osios sekmadienio šv. Mišių, tarė kunigas Povilas Slaminis. Dvasininkas Kaišiadorių vyskupo dekretu yra atleistas iš Širvintų parapijos vikaro pareigų ir išleistas … Continue reading

Comments Off on Išlydėjome kunigą Povilą Slaminį

,,Mykoliukai“ Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedroje

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vaikų chorelis „Mykoliukai“ kaip ir kiekvieną sekmadienį, 10.00 val., giedojo Šv. Mišiose. Šis sekmadienis jiems nebuvo įprastas, nes Šv. Mišiose jie giedojo ne savo bažnyčioje, o pačioje Kaišiadorių katedroje. Tai vaikams buvo iššūkis giedoti tokioje … Continue reading

Comments Off on ,,Mykoliukai“ Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedroje

Bendrystė ir malda – Škaplierinių atlaidų kodas

Liepos 14 d., sekmadienį, Širvintų bažnyčios parapijiečiai šventė bendruomenės šventę – Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidus, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine. Nors šie atlaidai nėra tituliniai, tačiau, gal dėl palankių oro sąlygų, o gal dėl mylimo Švč. Mergelės Marijos … Continue reading

Comments Off on Bendrystė ir malda – Škaplierinių atlaidų kodas

Tituliniai Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai

Brangūs parapijiečiai ir svečiai, Esame didelė Širvintų parapijos tikinčiųjų bendruomenė, kurios nariai gyvena ne tik Širvintų rajone, bet ir kaimyniniuose rajonuose, netgi užsieny. Visus maloniai kviečiu 2019 m. liepos 14 d. 12 val. drauge susitikti ir iškilmingai švęsti Švč. Mergelės … Continue reading

Comments Off on Tituliniai Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai

Jaunimo stovykla atžaloms

Šių metų Pirmosios Šventosios Komunijos vaikams kun. vik. Povilas Slaminis dovanojo stovyklą. Birželio 25–28 dienomis Krikštėnuose buvo karšta ne vien dėl kaitrios saulės, bet ir nuo būrio stovyklautojų. Čia  vyko vaikų stovykla – „Esam Dievo vaikai“.  Joje dalyvavo 26 vaikai, … Continue reading

Comments Off on Jaunimo stovykla atžaloms

„Mykoliukų“ stovykla

Prasidėjo vasara. Atostogos. Pramogos. „Mykoliukai“ irgi pramogauja. Tris dienas, 2019 m. birželio 26–28 dienomis, Širvintų parapiją drebino vaikų chorelio „Mykoliukai“ stovykla pavadinimu „Mykoliukų kariauna“. Pirmą stovyklos dieną „Mykoliukai“ kūrė stovyklos taisykles, pavadinimą. Išsirinko Šv. Jono Bosko šūkį,  kuris labai prasmingai … Continue reading

Comments Off on „Mykoliukų“ stovykla

Sutvirtinimo sakramento teikimo ir tabernakulio pašventinimo iškilmė

Birželio 23-iosios vakarą kas važiavo į Kernavę švęsti Joninių, o kas rinkosi į Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vakarines šventąsias Mišias. Širvintų parapijoje neeilinė šventė – sutvirtinimo sakramento suteikimas. Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal … Continue reading

Comments Off on Sutvirtinimo sakramento teikimo ir tabernakulio pašventinimo iškilmė

„Mykoliukai“ Pirmos Komunijos šventėje Paparčiuose

Vienas iš įsimintiniausių įvykių krikščionio gyvenime yra Pirmoji Šv. Komunija – pirmas susitikimas su Jėzumi. Širvintų parapijos vaikų choras „Mykoliukai“ buvo pakviesti giedoti Paparčių parapijos vaikų Pirmos Komunijos šventėje. Birželio 16 d. rytas prasidėjo lietumi, tačiau „Mykoliukai“ išvyko geros nuotaikos. … Continue reading

Comments Off on „Mykoliukai“ Pirmos Komunijos šventėje Paparčiuose

Kvietimas į šv. Mišias Videniškiuose, Molėtų r., padėkoti už pal. Mykolą Giedraitį

Pal. Mykolo Giedraičio biografiją skaitykite čia Pal. Mykolo Giedraičio litaniją skaitykite čia

Comments Off on Kvietimas į šv. Mišias Videniškiuose, Molėtų r., padėkoti už pal. Mykolą Giedraitį

Pal. Mykolo Giedraičio litanija

(Patvirtinta Kaišiadorių vyskupo) Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Marija, melski … Continue reading

Comments Off on Pal. Mykolo Giedraičio litanija