Category Archives: Uncategorized

Policijos dienos proga apdovanojimai ir sveikinimai

Policijos (Angelų sargų) dienos proga Vilniaus apskr. VPK viršininko Sauliaus Gago apdovanotieji: Širvintų r. PK vyresnysis tyrėjas Neivaldas Četrauskas apdovanotas antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „UŽ NEPRIEKAIŠTINGĄ TARNYBĄ“, Vilniaus apskr. VPK Širvintų r. PK vyriausioji patrulė Kristina Aukštakojienė apdovanota Padėkos raštu … Continue reading

Comments Off on Policijos dienos proga apdovanojimai ir sveikinimai

Susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos

Rugsėjo 25 d. 18.00 val., po šv. Mišių, vyks susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos. Maloniai kviečiame dalyvauti tėvelius ir norinčius pasiruošti pirmą kartą priimti Eucharistijos ir Atgailos sakramentus.

Comments Off on Susitikimas dėl Pirmosios šv. Komunijos

Tituliniai šv. Arkangelo Mykolo atlaidai

Comments Off on Tituliniai šv. Arkangelo Mykolo atlaidai

INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

2020–2021 mokslo metais pageidaujantys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, turi parašyti prašymą (prašymo formą rasite žemiau) ir pateikti tikybos mokytojai Nomedai Drazdienei. Suaugę, norintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui, prašymus turi pateikti Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui Klimui. Registracija vyks iki rugsėjo … Continue reading

Comments Off on INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Gerb. ketvirtų klasių mokinių tėveliai, 2020–2021 mokslo metais jūsų vaikai (globotiniai), Jums pageidaujant, galės ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Tam, kad jūsų vaikai (globotiniai) būtų ruošiami minėtiems sakramentams, reikia parašyti prašymą (laisva forma) Širvintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui Leonui … Continue reading

Comments Off on INFORMACIJA DĖL PASIRUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Širvintų dekanato diena ir „Mykoliukų“ giesmės Pivašiūnų šventovėje per Žolinės atlaidus

Kiekvienais metais Kaišiadorių vyskupijoje esančioje šventovėje Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje švenčiami didieji tituliniai atlaidai. Kiekviena atlaidų diena turi savo ypatingą intenciją. Rugpjūčio 21 diena buvo skirta Širvintų dekanatui ir šią dieną buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, … Continue reading

Comments Off on Širvintų dekanato diena ir „Mykoliukų“ giesmės Pivašiūnų šventovėje per Žolinės atlaidus

„Mykoliukai“ Žolinės iškilmėse Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje

Žolinė – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė ir viena gražiausių katalikiškų švenčių palydint vasarą, užbaigiant vasaros darbus, žolynų šventinimas. Visose Lietuvos bažnyčiose vyksta Žolinių iškilmės. Šiemet Širvintų bažnyčios vaikų choras „Mykoliukai“ buvo pakviestas giedoti Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje … Continue reading

Comments Off on „Mykoliukai“ Žolinės iškilmėse Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje

Choristai Pivašiūnuose šventė Švč. Mergelės Marijos Velykas

Tradiciškai Žolinę Širvintų parapijos Sumos choras švenčia Pivašiūnuose. Šiais metais, nors ir pandemija gerokai išgąsdino, choristai drauge su vadovu Sigitu Kirtikliu nepabūgo ir tęsė savo tradiciją – rugpjūčio 15 d. padėkos giesmes ir maldas skyrė Švenčiausiosios Mergelei Marijai – Pivašiūnų … Continue reading

Comments Off on Choristai Pivašiūnuose šventė Švč. Mergelės Marijos Velykas

„Mykoliukai“ Anykščiuose

Vasara su „Mykoliukais“ perkopė į antrąja pusę. Besikalbant kilo mintis, kad atostogų metu reikia kuo daugiau pamatyti, patirti naujų įspūdžių, todėl „Mykoliukams“ irgi reikia pakeliauti. Pasitarėm ir nusprendėm, kad dar nesame buvę Anykščiuose. O ten ir pramogų daug, ir galėsime … Continue reading

Comments Off on „Mykoliukai“ Anykščiuose

„Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį

Jau tapo gražia tradicija, kai Širvintų bažnyčios vaikų chorelis „Mykoliukai“ vyksta giedoti į Kaišiadorių katedrą, į pal. Teofiliaus Matulionio koplyčią. Liepos 12 d. „Mykoliukai“ savo giesmėmis šlovino Dievą 17.00 val. per Švč. Sakramento adoraciją ir 18.00 val. per Šv. Mišias, … Continue reading

Comments Off on „Mykoliukai“ vėl pas pal. Teofilių Matulionį