Category Archives: Uncategorized

Šv. Mišių tvarka per gavėnią

Šv. Mišios šiokiadieniais 9 ir 18 val. Šeštadieniais 10 ir 18 val. Sekmadieniais 10, 12 ir 18 val. Kryžiaus kelias: Penktadieniais 17.15 val. ir sekmadieniais po Sumos šv. Mišių.

Comments Off on Šv. Mišių tvarka per gavėnią

INFORMACIJA DĖL BENDRUOMENINIŲ ŠV. MIŠIŲ ŠVENTIMO

Gerėjant epidemiologinei situacijai ir matant didelį poreikį palaikyti žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, Lietuvos Vyskupų Konferencija nutarė, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) atnaujinti bendruomeninių šv. Mišių šventimą. Atlaisvinimų apimtis yra konkrečiai susijusi su … Continue reading

Comments Off on INFORMACIJA DĖL BENDRUOMENINIŲ ŠV. MIŠIŲ ŠVENTIMO

Vasario 17 d. – Pelenų diena

Šv. Mišios Pelenų dieną mūsų bažnyčioje 10 ir 18 val. Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis … Continue reading

Comments Off on Vasario 17 d. – Pelenų diena

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS Vyskupijos tikintiesiems

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.“ (Lk 2, 10-11) Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Švenčiame Jėzaus Kristaus gimimą. Šloviname … Continue reading

Comments Off on KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS Vyskupijos tikintiesiems

Bažnyčia atvira privačiai maldai

Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišias, Lietuvos vyskupų sprendimu, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. parapijos kunigai aukoja kiekvieną dieną, bet be tikinčiųjų. Šv. Mišių metu meldžiamasi tikinčiųjų intencijomis ir už parapijiečių sveikatą, prašoma Dievo palaimos. Norintys … Continue reading

Comments Off on Bažnyčia atvira privačiai maldai

Karantinas ir Bažnyčia

Nuo gruodžio 16 d. visoje Lietuvoje įsigaliojo griežtos karantino sąlygos, kai ribojamas ne tik gyventojų judėjimas, bendravimas, bet, pasak žiniasklaidos, uždaromos bažnyčios. Gruodžio 15 d. Lietuvos vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius. „Šiomis dienomis ypač svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni … Continue reading

Comments Off on Karantinas ir Bažnyčia

Kalėdinių šv. Mišių laikas

Kalėdinės šv. Mišios Lietuvos vyskupų sprendimu bus aukojamos be tikinčiųjų: Gruodžio 24 d. 10 ir 22 val. Gruodžio 25 d. 9 val. Gruodžio 26 d. 10 ir 18 val. Gruodžio 27 d. 10, 12 ir 18 val. Gruodžio 31 d. … Continue reading

Comments Off on Kalėdinių šv. Mišių laikas

Informacija dėl šv. Mišių ir kalėdaičių įsigijimo

Vadovaujantis Lietuvos vyskupų sprendimu, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. šv. Mišios aukojamos be tikinčiųjų. Šv. Mišios aukojamos: Darbo dienomis 9 ir 18 val. Šeštadieniais 10 ir 18 val. Sekmadieniais 10, 12 ir 18 val. Kleboną-dekaną visuomet rasite … Continue reading

Comments Off on Informacija dėl šv. Mišių ir kalėdaičių įsigijimo

Lapkričio 29 d. – advento pradžia

Sekmadienį, lapkričio 29 d., Bažnyčia pasitinka adventą – šlovingo Kristaus gimimo laukimo laiką. Šeimose tėvai su vaikais ruošia advento kalendorius, bažnyčiose tikintieji pina advento vainikus papuošdami keturiomis žvakėmis, simbolizuojančiomis laikotarpio trukmę. Taip pat tikintieji raginami per šį laukimo laiką atlikti … Continue reading

Comments Off on Lapkričio 29 d. – advento pradžia

Policijos dienos proga apdovanojimai ir sveikinimai

Policijos (Angelų sargų) dienos proga Vilniaus apskr. VPK viršininko Sauliaus Gago apdovanotieji: Širvintų r. PK vyresnysis tyrėjas Neivaldas Četrauskas apdovanotas antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „UŽ NEPRIEKAIŠTINGĄ TARNYBĄ“, Vilniaus apskr. VPK Širvintų r. PK vyriausioji patrulė Kristina Aukštakojienė apdovanota Padėkos raštu … Continue reading

Comments Off on Policijos dienos proga apdovanojimai ir sveikinimai